Forsvarsmateriell har sluttet seg til partnerskapet for innovative anskaffelser

Partnerskapet er en del av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) som skal hjelpe offentlig sektor med å gjennomføre mer innovative anskaffelser.

Bak fra venstre: Bjørnar Stifossmoen, sjef for økonomi og virksomhetsstyring i FFI, Marit Kristiansen, anskaffelsesdirektør i Forsvarsbygg.  Foran fra venstre: Harald Aas, innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Øyvind Kvalvik, investeringsdirektør i FMA.  Foto: FMA
Bak fra venstre: Bjørnar Stifossmoen, sjef for økonomi og virksomhetsstyring i FFI, Marit Kristiansen, anskaffelsesdirektør i Forsvarsbygg. Foran fra venstre: Harald Aas, innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Øyvind Kvalvik, investeringsdirektør i FMA. Foto: FMA

– Det er viktig og riktig at Forsvarsmateriell har sluttet seg til partnerskapet for innovative anskaffelser. Nå vurderer vi innovasjonsmulighetene i hele utviklings- og anskaffelsesporteføljen vår. Forsvarsmateriell jobber for bedre og mer bærekraftige løsninger i alle forsvarsgrenene, sier Øyvind Kvalvik, investeringsdirektør i FMA.

Partnerskapet for innovative anskaffelser består av en rekke aktører i offentlig sektor og er del av Leverandørutviklingsprogrammet som eies av NHO, Kommunesektorens interesseorganisasjon og utviklingspartner i Norge (KS), Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

-Lære av hverandre

– Det er gledelig at både FMA og FFI er blitt med i dette partnerskapet. Selv om vi ikke kjøper de samme løsningene, er vi en del av det samme rammeverket for forsvarsanskaffelser. Her kan vi helt sikkert lære av hverandre og få til et felles moment på mer innovasjon og bærekraft i anskaffelsene våre, sier Marit Kristiansen, anskaffelsesdirektør i Forsvarsbygg.  

– De tre partnerne FMA, FFI og Forsvarsbygg jobber allerede med innovative anskaffelser og av det vi har sett hittil er det ikke noe å si på viljen til å utvikle og kjøpe nye og bedre løsninger. Så her er det mye potensiale, sier innovasjonspådriver Harald Aas i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).  

I Forsvarsdepartementets tildelingsbrev er det tydelige forventninger om mer innovasjon fra både Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og FFI. I tillegg er bærekraft et særskilt tema for de tre partnerne. De er allerede i gang med kunnskapsbygging og har hatt flere felles samlinger og webinarer siden FMA og FFI sluttet seg til partnerskapet i april.

– At vi trer inn i dette partnerskapet er et av tiltakene for å levere på myndighetenes forventninger om mer innovasjon og bærekraftige anskaffelser. Sammen skal vi gjøre forsvarssektoren omstillingsdyktig, fremtidsrettet og bærekraftig, sier Bjørnar Stifossmoen, sjef for økonomi og virksomhetsstyring i FFI.

Innsats på flere områder

– Innovasjon skjer ikke av seg selv, det må jobbes på flere områder samtidig. Budskapet om innovasjon i anskaffelser skal treffe både ledere, innkjøpere og de som beskriver behovene, sier innovasjonspådriver Aas.

Han peker på at en utfordring er at forsvarsanskaffelser er underlagt et rammeverk som først og fremst er utviklet for kjøp av etablerte løsninger fra etablerte aktører.

- Prosessen med å utvikle og kjøpe nye løsninger er sårbar. I innovative anskaffelser skal man håndtere en større grad av usikkerhet, til dels ukjente leverandører og en lavere dokumentasjonsgrad enn det man er vant med. Innenfor et slikt rammeverk vil nye løsninger fort tape i konkurranse med de mer etablerte. Man vet hva man har, men vet ikke hva man får, sier Harald Aas i Leverandørutviklingsprogrammet.