Ny kontrakt for sikker kommunikasjon på høygraderte systemer

Forsvarsmateriell har signert en kontrakt med Thales Norway for utvikling av neste generasjon krypteringsløsninger som tilfredsstiller behovene det norske Forsvaret har, og som er utviklet etter NATOs standarder. Denne kontrakten er den første av tre utviklingskontrakter, og har en verdi på 577 MNOK. Leveransen er forventet i 2027.

Direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære og  Administrerende Direktør i Thales Norway, Tom Tuhus signerte i dag kontrakten som skal bidra til å sikre Norges største hemmeligheter de neste 50 årene. Foto: Forsvarsmateriell
Direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære og Administrerende Direktør i Thales Norway, Tom Tuhus signerte i dag kontrakten som skal bidra til å sikre Norges største hemmeligheter de neste 50 årene. Foto: Forsvarsmateriell

Thales Norway har gjennom tiår bygget opp verdensledende kompetanse på høygradert krypto for sikker kommunikasjon i Forsvaret.

Det som nå skal leveres bygger videre på kunnskap og leveranser som går tilbake til etterkrigstiden. Den moderniseringen som nå gjøres skal sikre de største hemmelighetene våre de neste 50 årene.

-  Denne kontrakten er viktig for oss for å sikre at informasjon som kan utfordre Norges sikkerhet, ikke kommer på avveie. Thales har en lang tradisjon for å levere høytillits kryptoløsninger til Forsvaret, og ved at all produksjon skjer i Norge, har vi også god kontroll på hele verdikjeden og bidrar til å opprettholde norske arbeidsplasser og norsk forsvarsindustri, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Forsvaret benytter i dag kryptering på all sin kommunikasjon. Kontrakten som nå er inngått er den første av tre utviklingskontrakter som skal sikre kryptering på strategiske systemer, mens neste kontrakt vil omfatte taktiske løsninger.

Den største forskjellen fra dagens kryptoløsninger, er en 10-dobling av mengden data som kan gå gjennom systemene. Når leveransen av kryptoenheten er godkjent, vil en serieleveranse starte, og da skal de kryptoenhetene Forsvaret har i dag også erstattes.

En boks med knapper og display
Den nye krypteringsenheten håndterer en 10-dobling av mengden data som kan gå gjennom systemene. Foto: Thales

-  Den moderniseringen vi nå gjør skal sikre de største hemmelighetene våre de neste 50 årene. Da er vi avhengig av langsiktige og strategiske partnerskap, sier Tom Tuhus, adm. direktør i Thales Norway. I dag er det norsk teknologi som benyttes til høygradert kryptering i NATO, og målet er å utvikle denne posisjonen videre med moderniseringen av kryptoløsninger som kan dekke NATOs fremtidige behov.

I tråd med norsk politikk for å sikre nasjonal kontroll på høygradert informasjon stiller NSM særskilte krav til krypto for gradert informasjon. Norge er derfor avhengig av en levedyktig nasjonal kryptoindustri. Opprettholdelse av et høyt kompetansenivå i NSM, forsvarssektoren og industrien understøtter arbeidet med nasjonale sikkerhetsinteresser, herunder Norges sikkerhetspolitiske samarbeid med andre land og Norges posisjon som kryptoleverandør til NATO.

-  Norge har en lang tradisjon for å utvikle egen kryptoteknologi. Det er viktig både for Forsvaret og for nasjonale sikkerhetsinteresser. Denne avtalen er et viktig steg for å modernisere norsk krypto og for å opprettholde Norges posisjon som kryptoleverandør til NATO, sier Helge Rager Furuseth, fung. direktør, NSM.

Utviklingen er allerede godt i gang som en del av det strategiske partnerskap mellom Thales Norway og forsvarssektoren.