Nå er Seahawk-kontrakten signert

Torsdag 26. oktober passerte anskaffelsen av nye maritime helikoptre en ny viktig milepæl, da den amerikanske marinen inngikk en kontrakt med leverandøren LM Sikorsky om produksjon av seks MH-60R Seahawk for Norge. Med det er Forsvarsmateriell nok et skritt nærmere å kunne levere de nye helikoptrene til Forsvaret.

Et MH-60R fra den amerikanske marinen. Foto: US Navy
Et MH-60R fra den amerikanske marinen. Foto: US Navy

- Dette har vært en intensiv prosess, hvor vi har gått fra kravstilling til forespørsel, og deretter myndighetsavtale og nå kontrakt på kort tid. Vi er derfor veldig fornøyde med at kontrakten nå er signert, og at vi kan gå videre til neste trinn i arbeidet, sier generalmajor Øyvind Kvalvik, investeringsdirektør i Forsvarsmateriell.

Kjøper gjennom amerikansk rammeverk

Når kontrakten for de norske helikoptrene er inngått av den amerikanske marinen, så skyldes det at kjøpet gjøres gjennom en amerikansk form for avtale kalt «Foreign Military Sales», eller bare «FMS».

Denne styres av et amerikansk regelverk ved samme navn, og gir amerikanske myndigheter mulighet til å inngå avtaler med myndigheter i andre land om salg av militært utstyr. I noen tilfeller vil dette være utstyr de allerede har på lager, men vanligvis innebærer det at det amerikanske forsvaret kjøper inn materiellet på vegne av andre land. 

Norge og Forsvarsmateriell har i dag flere slike avtaler med USA, og mange av disse er innen luftsystemer. Eksempler på dette er de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon, og de nye anti-luft-missilene av typen AMRAAM-D.

På en side gir denne typen avtaler amerikanske myndigheter større kontroll over salg av sensitiv forsvarsteknologi, og mye amerikansk materiell er derfor også bare mulig å anskaffe på denne måten.

På den andre gir det internasjonale kunder mulighet til å kjøpe materiell gjennom USAs egne avtaleverk, og med støtte fra det amerikanske anskaffelsessystemet, noe som kan gi både bedre priser og redusert press på egen anskaffelsesorganisasjon. 

- Særlig innen P-8-prosjektet har FMS-systemet vært nyttig for oss. Vi har kunnet gjennomføre anskaffelsen med en prosjektgruppe på 15-20 personer, en brøkdel av det vi hadde trengt om vi gjennomført anskaffelsen på egen hånd, sier brigader Jarle Nergård, sjef for Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell. 

Sammensatt kostnadsbilde

FMS-systemet krever imidlertid også at internasjonale kjøpere kompenserer alle merutgifter USA måtte ha ved anskaffelsen. 

Ofte innebærer anskaffelsen også kjøp av støtteutstyr, trening og andre tjenester fra amerikanske myndigheter, noe som kommer i tillegg til verdien av materiellet. 

Dette gjør at kostnadsbildet for en anskaffelse som Seahawk kan virke litt forvirrende.

- Kostnadsrammen fra Stortinget skal dekke hele anskaffelsen, inkludert våre egne kostnader og en usikkerhetsavsetning som i dette tilfellet er på flere milliarder kroner. Deretter har vi en avtale med amerikanske myndigheter som skal dekke både trening og annen støtte, samt kostnadene for alt materiellet. Til slutt inngår amerikanerne en avtale med Sikorsky som skal dekke kostnadene for det de skal levere, som da inkluderer helikoptrene, reservedeler og utstyr.

- Dette betyr at, av rammen vi har fått fra Stortinget så er det bare ca. en tredjedel som er for selve helikoptrene. Resten går til å dekke alt rundt som er nødvendig for å gjennomføre en anskaffelse av denne størrelsen og få satt Seahawk helikoptrene i drift, forklarer Nergård. 

Rask prosess

Nergård sier at for Seahawk så har FMS-prosessen blitt gjennomført mye raskere enn ved tidligere anskaffelser av denne typen. 

- Vi har fått god støtte fra amerikanerne, og fra vi sendte frem vår første forespørsel til den ble formelt godkjent, og til kontrakten nå er underskrevet, så har det bare tatt oss litt over ett år. Til sammenligning gikk det to år fra vi fikk godkjenning til å kjøpe P-8 i desember 2016, til amerikanerne inngikk kontrakt med Boeing i januar 2019. Selv om disse anskaffelsene er veldig forskjellige, så sier det noe om hvor raskt dette har gått, sier Nergård. 

Nå som kontrakten er inngått starter detaljplanleggingen av både anskaffelsen og innføring av helikoptrene i Norge. Nergård sier at det på mange måter er nå denne jobben kan komme i gang for alvor.

- Når kontrakten er signert så kan vi begynne å utarbeide mye mer detaljerte planer, og komme enda tettere på både de amerikanske brukermiljøene og industrien. Vi har allerede hatt testflygere fra Forsvarsmateriell i USA som har begynt å jobbe med sine amerikanske kolleger, og det er noe vi vil måtte gjøre mer av i tiden fremover for å sikre at vi blir klare, avslutter Nergård.