Strategisk rammeavtale inngått med Kongsberg Naval Services

Avtalen innebærer at Kongsberg Naval Services AS (KNS), et selskap eid av Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, er valgt som hovedleverandør for å gjennomføre vedlikehold, modifikasjoner og mulig levetidsforlengelse av Norges fregatter i Fridtjof Nansen-klassen.

KNM Fridtjof Nansen under øvelse i Atlanterhavet. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret
KNM Fridtjof Nansen under øvelse i Atlanterhavet. Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret

Anskaffelsens verdi er estimert til opptil 13 milliarder ekskludert mva. Avtalens øvre ramme er 17 milliarder med en varighet på inntil 17 år.

En strategisk rammeavtale skiller seg fra et typisk kunde-/ leverandørforhold ved at man inngår en langsiktig relasjon med en ekstern aktør.

Hensikten er at Forsvaret i tett samarbeid med KNS skal forbedre og videreutvikle prosesser, effekter og resultater. Leverandøren skal være aktiv pådriver for å oppnå målene, og stiller med tilstrekkelig kompetanse og ressurser for oppnåelse av dette. 

-  Vi kan nå forholde oss til én leverandør med spisskompetanse på integrasjon av mange komplekse delleveranser. Kongsberg Naval Services er et nytt selskap, bygget på solid kompetanse om forsvarsteknologi og det maritime domenet, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

-  Jeg er trygg på at dette vil bli en god løsning for Sjøforsvaret, og ytterlig styrke det gode samarbeidet vi har med Kongsberg-gruppen i dag.

Forsvarssektoren bruker i dag både egne verksteder og flere eksterne leverandører på hovedvedlikehold og oppgraderinger av fregattene. Den strategiske rammeavtalen vil frigjøre vedlikeholdskapasitet på Haakonsvern og gir en økt kapasitet ved å benytte KNS sine fasiliteter både i Florø (Westcon) og Ågotnes (CCB).

Sjøforsvarets fregatter er komplekse kampfartøy som stiller høye kompetansekrav til den som skal vedlikeholde og oppgradere dem. Når vi nå får benytte oss av norsk forsvars- og maritim industri til vedlikehold og oppgradering av fregattene er jeg trygg på at vi vil få gode resultater, sier sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.

Kongsberg Naval Services er opprettet for å utføre vedlikeholdstjenestene som beskrevet i kontrakten med Forsvarsmateriell. Selskapet eies med 50 prosent hver av Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace. KNS vil koordinere og kontrahere aktiviteter med partnerne gjennom integrert og langsiktig samarbeid med Forsvaret.

Selskapet har dannet en konstellasjon bestående av verftene Westcon Yards og CCB, samt WilNor Governmental Services (WGS) og Wilhelmsen Ship Management (WSM). KNS har også en samarbeidsavtale med Navantia som sikrer støttetjenester fra verftet som bygget skipene.

To menn og en kvinne ser smilende mot fotograf foran en vegg med Forsvarsmateriells logo på flere språk
Fra høyre: styreleder KNS Terje Bråthen, Gro Jære, Direktør Forsvarsmateriell og sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal. Foto: Forsvarsmateriell

-  I tett samarbeid med sterke, norske leverandører kan vi tilby Forsvaret effektive og bærekraftige vedlikeholdstjenester for å styrke Forsvarets operative evne og beredskap, og samtidig gi støtte til allierte styrker, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

-  Maritim industri, forsvarsteknologi og digitalisering er konsernets grunnpilarer. I denne rammeavtalen med Forsvaret forenes disse for å optimalisere driften og øke teknisk tilgjengelighet for de norske fregattene ut levetiden, samtidig som det legges til rette for forutsigbare drift- og vedlikeholdskostnader, avslutter Håøy.