Forsvaret får nytt materiell som skal påvise skadelige stoffer

Vi har inngått kontrakt med det finske selskapet Bertin Environics om å levere nytt materiell til Forsvaret som påviser kjemiske, biologiske og radioaktive stoffer.

Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell, og Kirsti Hedman, direktør i det finske selskapet Bertin Environics, gir hverandre et håndtrykk etter at de har signert den nye avtalen. Foto: Forsvarsmateriell
Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell, og Kirsti Hedman, direktør i det finske selskapet Bertin Environics, gir hverandre et håndtrykk etter at de har signert den nye avtalen. Foto: Forsvarsmateriell

Rammeavtalen har en verdi på 200 millioner kroner og en varighet på syv år. Leveransene vil etter planen starte fra neste år. Etater som Politiet og Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) kan også benytte seg av rammeavtalen. 

Det nye materiellet skal erstatte Forsvarets gamle utstyr og løse oppdrag knyttet til farekartlegging, søk, påvisning og fysisk merking av områder der det er påvist skadelige stoffer. Materiellet består av håndholdte kjemiske detektorer med innebygde simulerings- og tilkoblingsfunksjoner og strålingsmåler. Det følger også med deteksjonspapirer og merkesett. 

To mennesker med gassmaske og vernedrakt står ute i snødekt landskap med teknisk utstyr.
Her gjennomfører Opplandske heimevernsdistrikt en øvelse med skadelige stoffer (CBRN) i Raufoss industripark. Foto: Forsvaret)

- Med dagens sammensatte sikkerhetsbilde er det viktigere enn noen gang at Forsvarets evne til å påvise og håndtere hendelser med farlige stoffer vedlikeholdes og styrkes, sier Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell. 

Farlige stoffer har fellesbetegnelsen CBRN, som står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) og nukleært materiale (N). 

Disse stoffene kan brukes i terroraksjoner, væpnede konflikter og krig, og de kan også spres utilsiktet i forbindelse med naturkatastrofer eller ulykker, noe som kan føre til tap av menneskeliv og gi store miljøødeleggelser. 

To målere med knapper og skjerm som indikerer mengde i grafer.
Dette er noe av utstyret som Forsvaret skal få. Til venstre: En ChemProX håndholdt kjemisk detektor og til høyre en SaphyRad MS håndholdt strålingsmåler. Foto: Bertin Environics