Forsvaret har fått ny tung gravemaskin

Vi har levert den tyngste gravemaskinen Forsvaret har hatt noen gang. Den vil bidra til økt mobilitet for Forsvarets styrker.

Gravemaskinen er den siste i rekken av tunge anleggsmaskiner som Forsvaret har fått de siste 12 årene. Foto: Forsvarsmateriell.
Gravemaskinen er den siste i rekken av tunge anleggsmaskiner som Forsvaret har fått de siste 12 årene. Foto: Forsvarsmateriell.

Den nye tunge gravemaskinen er av typen Volvo EC350ENL og veier 40,2 tonn, mens de gamle gravemaskinene i Forsvaret veier rundt 24 tonn.

Den nye gravemaskinen ble nylig overlevert til Ingeniørbataljonen i Hæren på Rena leir i Innlandet. Gravemaskinen er den siste i rekken av tunge anleggsmaskiner som Forsvaret har fått de siste 12 årene. De andre leveransene er hjullaster, grovknuser, teleskoptrucker og maskinstyringssystem.  

- Dette prosjektet har levert en rekke viktige maskiner til Forsvaret. Overføring til drift er noe av det viktigste vi gjør, sa Tomas Beck, sjef Landkapasiteter, under overleveringen på Rena.

Forsvaret har fått ny tung gravemaskin_2_1920x1080.jpg
Tomas Beck, sjef Landkapasiteter under overleveringen av den gravemaskinen på Rena. Foto: Forsvarsmateriell.

Forsvarsministeren fikk kjøre

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fikk prøve seg bak spakene på den nye gravemaskinen da han presenterte den nye Langtidsplanen for Forsvaret på Rena leir i Innlandet.

- Vi er glade for å ha mottatt disse første tunge gravemaskinene. De vil bidra til mobilitet og antimobilitet for Forsvarets styrker, sier oberstløytnant Bjørn Kråkstad, sjef Ingeniørbataljonen i Forsvaret.

Den nye gravemaskinen er kommersielt tilgjengelig på markedet, men er skreddersydd i produksjonslinjen for å tilfredsstille Forsvarets krav: Så sivilt som mulig, så militært som nødvendig. Nå vil lasting av stein og jord skje raskere og mer effektivt enn før, opplyser faggruppeleder Kjetil Oldebråten i Forsvarsmateriell.

De to nye gravemaskinene Forsvaret nå har fått skal primært brukes til utlasting av sprengt stein og til å bryte opp frossen jord. Den kan også drifte boretårn ved behov. 

Svartkledd mann vinker fra døråpningen på en gravemaskin, en uniformskledd mann ser smilende mot ham.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og stabssersjant/mesterinstruktør Raymond Jakobsen på Rena under forsvarsministerens presentasjon av Langtidsplanen. Foto: Forsvaret

Raskere leveranser neste gang

Forsvaret vil trenge flere tunge anleggsmaskiner, og når vi skal skaffe neste generasjon anleggsmateriell bør det gjøres på en slik måte at materiellet blir levert raskere, sier prosjektleder Dag Mevold i Forsvarsmateriell:

- Den første kravdokumentasjon til dette prosjektet ble skrevet i 2006. Teknologien og forsvarssektorens behov endres over tid. Det er en generell risiko for at materiellet vi anskaffer ikke er relevant for bruker hvis gjennomføringen tar for lang tid, sier Mevold.

Han peker på at Forsvaret er en liten kunde i markedet for anleggsmaskiner.

- Derfor er det viktig at forsvarssektoren forsterker bruken av kategoristyring og opptrer koordinert for å gjøre seg mer attraktiv som kunde og for å forbedre sin forhandlingsposisjon. Det er også viktig at det kjøpes kommersielt tilgjengelig materiell i den grad det er mulig – det er i tråd med målene i Langtidsplanen for Forsvaret, sier Dag Mevold.