Forsvaret skal fjerne mer metallavfall på flyplassene

Forsvaret har fått nye magnetvogner som plukker opp metallavfall på landets militære flyplasser bedre enn før. Det gir økt flysikkerhet, med mindre skader på flymotorer, flyskrog og dekk.

Disse nye magnetvognene som rydder metallrester leveres til Forsvarets flystasjoner på Rygge, Bardufoss og Ørlandet. Foto: Forsvarsmateriell
Disse nye magnetvognene som rydder metallrester leveres til Forsvarets flystasjoner på Rygge, Bardufoss og Ørlandet. Foto: Forsvarsmateriell

Løse metallgjenstander som skruer og bolter på rullebanen kan lett suges inn i flymotorer eller gjøre skade på flyets skrog og understell, noe som kan medvirke til at en katastrofesituasjon oppstår.

De nye magnetvognene kan bli 12 meter brede og plukker nå opp alt det magnetiske metallavfallet over større områder av gangen. Tidligere har metallrestene bare blitt feid til siden og ikke blitt fjernet så ofte.  

-Sikrere drift og bedre dyrevelferd

- Dette er et godt tiltak for en bærekraftig og sikker drift av de militære flyplassene. En grundigere og mer effektiv metallrydding gir mindre skader på flymotorer, flydekk og andre kjøretøy på flyplassene. Det nye utstyret bedrer også dyrevelferden fordi det reduserer sjansen for at det kommer metallpartikler i gress i områdene rundt som brukes til dyrefôr, sier Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.

Magnetvogner2 16.9_Foto_FMA.jpg
De nye magnetvognene kan bli 12 meter brede og rydder større områder for metallrester av gangen. Foto: Forsvarsmateriell

-Etterlengtet utstyr

De nye vognene leveres av Svenske industribørster (SIB) til Forsvarets flystasjoner på Rygge, Bardufoss og Ørlandet. De er de første flyplassene i Norge som får dette metallryddesystemet. Vognene brukes i dag på sivile flyplasser i Sverige og på Grønland.

-Magnetvognene er etterlengtet utstyr for oss. De samler overraskende mye metall, selv etter at normalt vedlikehold er gjennomført. Denne kapasiteten gjør at vi er vesentlig bedre rustet til å opprettholde en høy kvalitet på de operative flatene våre, uavhengig av hendelser og klimatiske forhold, sier Asbjørn Karlsvik, operativ sjef på Ørland militære flyplass.

Det nye utstyret gir også en direkte arbeidsbesparelse, fordi det nå ikke blir behov for å kontrollere flyenes dekk for metallforurensing før avgang, sier han.

-Det effektive utstyret gir i tillegg en miljøgevinst fordi vi reduserer behovet for bruk av isløsende kjemikalier når vi kan opprettholde bruken av stålbørster for å fjerne is. På Ørland er vi i stand til å holde rullebanen åpen med god standard gjennom hele vinteren, uten fare for å overskride utslippstillatelsen for avisingsvæske, sier Asbjørn Karlsvik.

Magnetvogner avfall 16.9_Foto_FMA.jpg
Dette er noen av metallrestene en av de nye magnetvognene fikk med seg på en liten runde. Foto: Forsvarsmateriell