Forsvarets beltevogner er oppgradert

Forsvarsmateriell har oppgradert i alt 669 av Forsvarets 970 beltevogner for at de skal kunne brukes frem til 2030.

Soldater fra Forsvarets høgskole på vinterøvelse i Norge snørekjører på ski bak en beltevogn BV206. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Soldater fra Forsvarets høgskole på vinterøvelse i Norge snørekjører på ski bak en beltevogn BV206. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarets beltevogn BV 206 har nå fått inntil 19 større og mindre oppgraderinger. Beltevognen består av en framvogn og en bakvogn og brukes blant annet til transport av personell og materiell, ledelsesfunksjoner og transport av skadede.

- Å oppgradere de gamle vognene i stedet for å kjøpe helt nye ser vi på som et viktig bidrag til FNs bærekraftmål, sier prosjektleder Alexander Steffensen i Forsvarsmateriell.  

Vognene for personelltransport har fått et større bakvindu som skal gjøre det lettere å evakuere soldater fra bakvogna. Det er også montert nye seter i 425 av vognene slik at soldatene transporteres tryggere og mer komfortabelt.

Det er også utviklet og levert flak for transport av vann og drivstoff og holdere til ammunisjon for å kunne utnytte avdelingsvåpen montert på vogn mer effektivt og for å kunne sikre last. Noen av vognene har også fått økt rekkevidde på sambandssystemene.

-For å kunne holde kjøretøyene i drift frem til 2030 har vi gjort betydelige anskaffelser av reservedeler. Det er også utviklet og anskaffet vinterkamuflasje som er skreddersydd til vognen. Totalt sett er dette viktige tiltak for Forsvaret, sier Steffensen.

Det er også levert nye evakueringsvogner og hjelpeplass-vogner for transport og behandling av skadde.

- Dette gir en ny kapasitet utenfor vei til Forsvaret, sier prosjektlederleder Steffensen.  

Beltevogn BV 206 har vært brukt i Forsvaret siden tidlig på 1980-tallet. I dag er rundt 650 av Forsvarets 970 beltevogner i daglig bruk.

 

Forsvarets beltevogner er oppgradert_2_1920x1080.jpg
BV206 med ny skreddersydd vinterkamuflasje. Foto: Forsvarsmateriell