Forsvarets nye hundevester kan fjernstyres og droppe medisiner

De nye hundevestene til Forsvaret har en helt ny tek-pakke med varmesøkende kamera, mikrofon, høyttaler og sensorer som kan fjernstyres. Vestene har også en dropp-funksjon som kan slippe medisiner og annen last. Det er stor internasjonal interesse for vestene og Forsvaret er først ute med å ta dem i bruk.

Her får en av Forsvarets hunder teste de nye vestene. Foto: Forsvarsmateriell
Her får en av Forsvarets hunder teste de nye vestene. Foto: Forsvarsmateriell

De nye fjernstyrte vestene vil blant annet gjøre Forsvarets styrker i stand til å markere farlige områder tryggere og mer effektivt enn før. Utstyret i vestene skal få Forsvarets hunder til å operere mer selvstedenig og over større avstander slik at de kan varsle farer tidligere enn før.

- Disse vestene er et eksempel på hvordan innovasjon og ny teknologi kan styrke Forsvarets operative evne. Nå kan kommunikasjonen med hundene skje på en helt annen måte enn tidligere, sier prosjektleder Anders Onsager i Forsvarsmateriell.

Kommandoer til hundene kan nå gis på inntil én kilometers avstand via mikrofoner i vestene, og Forsvarets styrker kan orientere seg bedre i terrenget med de nye kameraene. Alt utstyret fjernstyres av hundeføreren, noe som gjør at risikoen senkes, opplyser Onsager.

Hender holder en bærbar skjerm med knapper og to antenner
Utstyret i hundevestene fjernstyres av hundeføreren. Foto: Forsvarsmateriell

Hundevestene er utviklet av Forsvarsmateriell og Forsvarets hundeskole, i samarbeid med det amerikanske selskapet Aspetto, det britiske selskapet Visual Engineering og det amerikanske selskapet Recon-K9. 

- En helt ny kapasitet

- Noe av det mest unike med disse vestene er at hundene nå kan bære med seg fire enheter i vesten på ca. 500 gram hver som kan fjerndroppes av hundeføreren. Droppingen markeres som et GPS- koordinat som kan leses på hundeførerens skjerm, sier prosjektleder Anders Onsager i Forsvarsmateriell.

- Disse hundevestene har en helt ny kapasitet. Nå skal vi jobbe med å integrere dette utstyret slik at vi kan løse oppdrag i dagens trusselbilde på en tryggere og sikrere måte, sier Carsten Baekken, seksjonssjef ved Forsvarets hundeskole.

Han og Onsager var med da alle grenene i Forsvaret fikk opplæring i bruken av de nye hundevestene nylig. 

En militært kledd og en sivilt kledd mann ser inn i kameraet foran en snødekket gran
Med de nye hundevestene kan kommunikasjonen med hundene skje på en helt annen måte enn tidligere, opplyser seksjonssjef Carsten Baekken ved Forsvarets hundeskole (t.v.) og prosjektleder Anders Onsager i Forsvarsmateriell. Foto: Forsvarsmateriell

- Vestene vil blant annet gjøre minerydding tryggere og vi kan markere farlige områder mer effektivt og tryggere enn før. Når hundene har funnet en bombe eller fiendtlig personell, kan de droppe et markeringslys fra vesten som markeres som et GPS- koordinat på hundeførerens skjerm, sier Baekken.

Hundene kan også få i oppdrag å slippe eksplosiver og så kalles tilbake før de går av.

De nye vestene vil også styrke Forsvarets søk- og redningsarbeid, sier prosjektleder Onsager.  

Hundene kan eksempelvis søke og finne personer i rasområder, gi dem medbragte medisiner og annen last via vestens dropp-funksjon og så slippe et markeringslys som viser hvor de rasutsatte ligger, forteller han.

Hund med vest med utstyr ved siden av en mann som sitter i snøen under et tre
Her trener hunden Hebbe på å droppe en medisinveske ved en skadet soldat som han har funnet. Foto: Forsvarsmateriell.

- Bedre dyrevelferd

- Utstyret på disse vestene gir også mer dyrevelferd. Vi kan ta et valg og kalle hundene tilbake tidligere enn før når vi ser farlige situasjoner i kameraene. Dermed unngår vi at hundene blir utsatt for mer skade enn nødvendig, sier seksjonssjef Baekken ved Forsvarets hundeskole.

Hundene kan også ha på seg hjelm, beskyttelsesbriller og hørselvern når de er på oppdrag med vestene, opplyser han.

Hundevestene kommer i tre størrelser og kan lages skuddsikre. Utstyret i dem har en rekkevidde på inntil én kilometer i åpent terreng, kameraet viser fargebilder i stedet for sort/hvitt og har mye bedre batteritid enn de tidligere versjonen. Hundeførerne kan også lytte og kommunisere med personer som er i nærheten av hundene via mikrofonene i vestene.  

Anskaffelsen av vestene har en verdi på ca. 30 millioner kroner.

Amerikanske Secret Service fikk demonstrert de nye hundevestene i fjor, og nå er amerikanske innkjøpere i dialog med leverandørene for å skaffe seg det nye utstyret.  

Flere andre land er også interessert, opplyser prosjektleder Anders Onsager i Forsvarsmateriell.