Forsvarsmateriell forberedt på økte leveransekrav

Fredag presenterte regjeringen forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Dersom planen får Stortingets tilslutning, betyr det en betydelig økning i investeringsbudsjettet for sektoren. Dette er en økning Forsvarsmateriell i lengre tid har forberedt seg på.

Kystvaktskipet KV Bjørnøya. Foto: Kristian Kapelrud
Kystvaktskipet KV Bjørnøya. Foto: Kristian Kapelrud

– Det har allerede vært en betydelig økning i investeringsbudsjettene siden etaten ble opprettet i 2016, og inneværende langtidsplan la også opp til at disse skulle fortsette å øke i årene fremover. Vi startet derfor allerede forsommeren 2023 opp et internt prosjekt for å sikre at vi lykkes med å levere på en økende portefølje og for å bli klare til å håndtere denne veksten, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Innenfor gjeldende langtidsplan har Forsvarsmateriell levert en rekke nye kapasiteter som har styrket forsvarsstrukturen. Kystvaktskipet KV Bjørnøya, der langtidsplanen ble presentert, er et eksempel på dette. 

Etaten styrker også evnen til raskere anskaffelser og innfasing av materiell, og fortsetter omstillingsarbeidet for å møte skjerpede leveransekrav med ansvarlighet og integritet – tilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

– Den pågående sektorreformen F24 tar tak i mye av det samme, men på sektornivå. Vi har ansvaret for egen etat, og godt i gang med dette, understreker Jære.

En annen faktor er krigen i Ukraina, som nå har pågått i over to år. Dette har utviklet seg til å bli en industriell krig som påvirker oss i form av råvaremangel, økte priser og ledetider fra leverandører som er presset på kapasitet. Forsyningskjedene, som allerede før krigen var presset som følge av pandemien, utfordres i dag ytterligere som følge av situasjonen i Midtøsten.

– Oppdragene som følger ny langtidsplan blir krevende, men på en god måte. Med et godt samvirke internt og med industrien, skal vi få til dette taktskiftet og bidra til at Forsvaret har et teknologisk fortrinn gjennom tidsriktige og bærekraftige løsninger, sier Jære.

Her kan du lese regjeringens pressemelding om langtidsplanen.