Forsvarsmateriell inngår rammeavtale for kjøp av satellittutstyr

Forsvarsmateriell har inngått en rammeavtale med Airbus Defence and Space AS for å anskaffe satellittkommunikasjonsutstyr, frittstående programvare og tilknyttet materiell og tjenester.

Anders Øygarden, CEO i Airbus Defence and Space AS (t.v.) og Eiliv Ofigsbø, direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell. Foto: Forsvarsmateriell
Anders Øygarden, CEO i Airbus Defence and Space AS (t.v.) og Eiliv Ofigsbø, direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell. Foto: Forsvarsmateriell

Avtalen er ikke-eksklusiv og har en estimert verdi på 400-700 MNOK, og et maksimalt økonomisk tak på 950 MNOK eks. mva. Det reelle forbruket vil til enhver tid være gjenstand for endringer i økonomiske bevilgninger og operasjonelle prioriteringer.

- Denne rammeavtalen gjør at vi får en leverandør med spisskompetanse på både leveranser av satellittutstyr, samt design og integrasjon av komplekse delleveranser. Airbus Defence and Space AS er et selskap bygget på solid kompetanse om Forsvarsektorens IKT-behov innenfor fagområdet satellittkommunikasjon, sier Eiliv Ofigsbø, direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell. 

Kommunikasjonsutstyr på hvit bakgrunn
Eksempler på kommunikasjonsutstyr; fra venstre: Cobham SeaTel antenne, iDirect Tactical Hub, Inmarsat BGAN og Iridium Extreme satellittelefon

Leveransene under avtalen er forventet å dekke Forsvarets behov for utstyr og tjenester innen satellittkommunikasjonsutstyr (sjø, land og luft), i tillegg til å kunne levere tilknyttede og eleverte kommunikasjonssystemer (f.eks. droner) med tilhørende programvare, utstyr og tjenester. Tjenestene omfatter i hovedsak installasjon, vedlikehold, beredskap/tilgjengelighet av personell, innleie av ressurser og opplæring.

- Vi er veldig stolte over at Forsvarsmateriell har tildelt Airbus denne rammeavtalen. Med avtalen forsterker vi vår posisjon som en ledende leverandør av kritisk infrastruktur til Forsvaret, og deres nasjonale og internasjonale operasjoner.  Dette er spesielt viktig i dagens geopolitiske situasjon, og vi ser på Forsvaret som en strategisk og viktig partner, sier Anders Øygarden, CEO i Airbus Defence and Space AS.

- Vi vil sikre at forsvarssektoren får mest mulig operativ kapabilitet ut av midlene som brukes på satellittrelaterte innkjøp. Med Airbus’ lokalt baserte kompetanse og lange erfaring nasjonalt og internasjonalt, ser vi frem til et strategisk samarbeid med alle innen omfanget av avtalen, avslutter Anders Øygarden, CEO i Airbus Defence and Space AS.

Rammeavtalen skal dekke behovet for hele forsvarssektoren i tillegg til NSM og Politiet. Kontrakten inngås for en periode på to år med opsjon på forlengelse med inntil fem ganger á ett år på ellers like vilkår.