Forsvarsmateriell signerer Grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt fremstilles som «grønnere» og bedre enn det faktisk er når det gjelder innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker. Vi ønsker med signering av plakaten å ta et tydelig standpunkt når det kommer til grønnvasking.

Bildet viser eksplosivrydding på Hjerkinn skytefelt. Foto: Kasper Veimo Hansen / Forsvaret
Bildet viser eksplosivrydding på Hjerkinn skytefelt. Foto: Kasper Veimo Hansen / Forsvaret

Signeringen av Grønnvaskingsplakaten innebærer at vi skal etterleve plakatens ti prinsipper for god bærekraftkommunikasjon:

- Vi ønsker å kommunisere åpent og troverdig om vårt bidrag for å nå Norges klimamål og veien til bærekraftig omstilling. Vi vil jobbe for å unngå grønnvaskingsfellene og sikre at det vi kommuniserer er i tråd med ambisjonene våre, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Vi signerer Grønnvaskingsplakaten sammen med Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt og ser frem til å bli en del av nettverket av virksomheter som har signert plakaten. 

Det er Skift - Næringslivets klimaledere - Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender som står bak Grønnvaskingsplakaten.

Dette er Grønnvaskingsplakatens ti prinsipper for god bærekraftkommunikasjon:

  1. Vær ærlig og etterrettelig.
  2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.
  3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.
  4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.
  5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.
  6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.
  7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.
  8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.
  9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.
  10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.

 

Bilde av de ti punktene i Grønnvaskingsplakaten

 

Her kan du lese mer om Grønnvaskingsplakaten.