Forsvarsmateriell signerer rammeavtale for digital støtte

Forsvarsmateriell har signert en rammeavtale med Capgemini for smidig støtte til programorganisasjonen Mime/MAST. Satsingen er et ledd i moderniseringen av Forsvaret, og spenner fra teknologiprosjekter for anskaffelse og ombygging av materiell til organisasjonsutviklingsprosjekter. Avtalen har en verdi på nesten 300 millioner kroner.

Foran fra venstre: Ragnhild Hauge (Capgemini) og Cathrine Devold (Forsvarsmateriell).
Bak fra venstre: Kjølv Eikeland Fossum (kontraktsavd. IKT-kapasiteter/Forsvarsmateriell), Øystein Refsnes (VP/Head of Public Capgemini), Jannicke Westgaard (Senior Advisor Capgemini), Caroline Paludan Johansen (leveransekoordinator Mime/Forsvarsmateriell) og Sukhdev Singh (leveransekoordinator Mime/Forsvarsmateriell).
Foran fra venstre: Ragnhild Hauge (Capgemini) og Cathrine Devold (Forsvarsmateriell). Bak fra venstre: Kjølv Eikeland Fossum (kontraktsavd. IKT-kapasiteter/Forsvarsmateriell), Øystein Refsnes (VP/Head of Public Capgemini), Jannicke Westgaard (Senior Advisor Capgemini), Caroline Paludan Johansen (leveransekoordinator Mime/Forsvarsmateriell) og Sukhdev Singh (leveransekoordinator Mime/Forsvarsmateriell).

Programorganisasjonen Mime/MAST (PRO) skal gjennomføre investeringsprosjekter/-programmer for å realisere Forsvarsdepartementets digitaliserings- og IKT-strategi for forsvarssektoren. Et viktig mål med programmene Mime og MAST er å effektivisere hvordan løsninger, systemer og tjenester utvikles. Det betyr at det legges en smidig metodikk til grunn i utviklingen av fremtidens IKT-løsninger for Forsvaret.

Rammeavtalen som er inngått gjelder støtte til Programorganisasjonen Mime/MAST innenfor ledelse og gjennomføring av programmene basert på smidig metodikk. Avtalen vil i første omgang brukes i program Mime som skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret.

- Vi er godt i gang med leveranser gjennom program Mime hvor vi jobber brukernært og hvor leveransene gir umiddelbar effekt for Forsvaret. For å utvikle en smidig organisasjon som gir økt leveransekraft, er en slik avtale med Capgemini viktig. Samtidig som vi får støtte i pågående leveranser, vil vi bygge egen kompetanse gjennom samarbeidet med en ledende leverandør på fagfeltet, sier Cathrine Devold, programdirektør i PRO Mime/MAST.

Fremtidsrettet forsvar

Forsvarssektoren er høyt prioritert i Capgemini, og Forsvarsmateriell er en strategisk viktig kunde. Capgemini støtter allerede den norske forsvarssektoren med identitetsstyring (IAM), automatisering (RPA), SAP og smidig støtte til Mime/MAST.

- Forsvarssektoren er høyt prioritert i Capgemini, og vi takker for tilliten til å støtte de største IKT-programmene i sektoren. Gjennom vårt bidrag til dette samfunnskritiske oppdraget er vi med og leverer økt operativ effekt til Forsvaret, sier Ragnhild Hauge, leder for forsvarsektoren i Capgemini Norge.

Partnerskap for innovasjon

Rask anvendelse av ny teknologi og smidige anskaffelsesprosesser står sentralt i prosjektene som skal løses innenfor rammeavtalen som Forsvarsmateriell har signert med Capgemini.

Både program Mime og program MAST vil utnytte strategiske partnere i programrealiseringen ved at industrien trekkes inn for å utvikle, levere og forvalte løsninger. Et godt samarbeid med industrien og strategiske partnerskap er viktige grep i IKT-strategien for forsvarssektoren.

Avtalen gjelder for to år med opsjon på forlengelse i 1+1 år, og har en verdi på inntil ca. 290 MNOK inkl. merverdiavgift.