Forsvarsmateriell skal delta i øvelse Nordic Response 2024

Vi deltar sammen med Forsvaret og våre allierte og 20 000 soldater fra minst 13 land.

Her trener soldater fra Sverige, Finland og Tyskland sammen med norske hærsoldater fra Brigade Nord. Foto: Forsvaret
Her trener soldater fra Sverige, Finland og Tyskland sammen med norske hærsoldater fra Brigade Nord. Foto: Forsvaret

- Under øvelsen får vi mulighet til å øke den operative kompetansen og styrke samarbeidet i forsvarssektoren og med andre allierte, sier Hans Henrik Sagosen, sentral beredskapsoffiser i Forsvarsmateriell.

Scenarioet for øvelsen som varer fra 3. til 14. mars er denne gangen en NATO artikkel 5-situasjon i Europa: Det vil si at partene er enige om at et væpnet angrep mot et eller flere parter i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle.

Bevæpnede soldater ikledd vinterkamuflasje på vei ut av et helikopter i snøkledd landskap.
Her fra øvelse Cold Response 2022. Øvelsen har nå skiftet navn til Nordic Response. Foto: Forsvaret

Øvelsen Nordic Response het tidligere øvelse Cold Response, men etter at Finland ble medlem i NATO og Sverige nå er godkjent, har øvelsen blitt utvidet og navnet endret til Nordic Response.

- Samarbeidet mellom de nordiske landene innen forsvarsindustri, personell og kompetanse er økende, og blir en viktig driver for hvordan vi arbeider sammen fremover. Vi kommer til å trenge flere dyktige medarbeidere som ønsker å jobbe med forsvarsrelaterte utfordringer innen prosjektledelse, materiellsamarbeid og beredskap, sier Sagosen.

Illustrasjon som viser deltakere: 20000 soldater fra 13 land, 50+ fartøyer på sjø, og 110+ luftfartøy.
Illustrasjon: Forsvaret