Forsvarsmateriell styrker bærekraftarbeidet

Bærekraft er et av de prioriterte områdene i Forsvarsmateriell. Som Norges største offentlige innkjøper er vi i en sterk posisjon til å drive forsvarssektoren og forsvarsindustrien i riktig bærekraftig retning. Nå har vi fått tidligere sjef Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig, med oss på laget.

Foto: Forsvarsmateriell
Foto: Forsvarsmateriell

- Bærekraft og klimaendringer er vår tids største utfordring. Jeg ser fram til å jobbe med dette viktige og spennende fagfeltet sammen med dyktige kollegaer her i Forsvarsmateriell, sier Elisabeth Natvig, tidligere sjef for Forsvarsstaben.

Natvig er ansatt som spesialrådgiver i Forsvarsmateriell og skal være med å styrke bærekraftarbeidet vårt, spesielt innenfor klima og miljø.

-Jeg kjenner forsvarssektoren godt og kan bidra til at gjennomføringskraften vår i klima- og miljøsaker øker, sier hun.

Dette har vi fokus på i bærekraftarbeidet vårt nå:

  • Redusere klima- og miljøavtrykk i anskaffelsene våre og i den interne driften
  • Sikre arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i leverandørkjedene våre
  • Sikre at det ikke foregår korrupsjon
  • Anskaffe materiell som er trygt å bruke og tilpasset brukerens behov
  • Sørge for gode arbeidsforhold, likestilling og mangfold internt

Forbedre miljøkravstilling

-Rundt 70 prosent av forsvarssektorens negative klima- og miljøpåvirkning er indirekte og kommer blant annet fra materiellet vi anskaffer. Derfor jobber vi med å forbedre miljøkravstilling til leverandørene og til materiellet. Slik skal vi utnytte mulighetsrommet og ta frem materiell med lavest mulig klima- og miljøavtrykk, sier Stina Dahlgren, leder av Miljø- og bærekraftseksjonen i Forsvarsmateriell.

Hun understreker også viktigheten av å følge opp sosiale forhold og ansvarlig styring:

 -Vi forvalter store verdier på samfunnets vegne og gjennomfører store anskaffelser fra nasjonale og internasjonale leverandører. En av ambisjonene våre innen bærekraft er derfor å være i front når det gjelder god forretningsskikk. Våre anskaffelser skal ivareta grunnleggende krav til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og antikorrupsjon, sier Dahlgren.

To kvinner og en mann sitter i møte
I bærekraftarbeidet jobber vi med å forbedre miljøkravstillingene til leverandørene og til materiellet. Foto: Forsvarsmateriell

Bryte kulturelle barrierer

Elisabeth Natvig peker på at en ny undersøkelse som Sopra Steria har gjort for Forsvarsmateriell viser at det kan være kulturelle barrierer blant ansatte som hindrer eller bremser realiseringen av klima- og miljøambisjonene våre. Én barriere er at mange ansatte opplever at kravene til operativ bruk, beredskap og NATO-krav ofte trumfer klima og miljø.

- Forsvarssektoren kan ikke få unntak fra klima- og miljøkrav for alltid. Vi må forholde oss til de samme kravene som settes til andre, sier Natvig.

En annen kulturell barriere i undersøkelsen er at ansatte opplever at klima og miljø er viktig, men at det ikke kommer til å treffe forsvarssektoren for fullt med det første.

-For at vi skal prestere bra på klima- og miljø trengs det en kultur hvor de ansatte har tro på at vi faktisk har mulighet til å forbedre sektorens klima- og miljøpåvirkning, sier Natvig.

Beltevogn kjører gjennom snødekket landskap i sol med tre soldater i snøre bak
Soldater fra Forsvarets høgskole på vinterøvelse i Norge snørekjører på ski bak en beltevogn BV206. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Samarbeide

Natvig mener forsvarssektoren må samarbeide godt for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø innen bærekraft, både for å beholde og tiltrekke oss riktig kompetanse.

- Forsvarsmateriell skal anskaffe mye nytt materiell til Forsvaret de kommende årene. Dette gir også gode muligheter til å få til et grønt skifte sammen med Forsvaret og leverandørene våre. Jeg ser frem til å bidra til dette, sier Elisabeth Natvig.