Hanna, Eirik og Marlene trives som studentansatte hos oss

De tre jobber 50 prosent hos oss i Forsvarsmateriell og studerer 50 prosent ved Universitetet i Sørøst Norge for å ta master i Systems Engineering, også kalt industrimaster. Nå gleder vi oss til å ansette enda flere masterstudenter til høsten.

De tre masterstudentene Hanna Linnebo (23) (t.v.), Eirik Pettersen (26) og Marlene Sommer Aasen (25) trives og sier de lærer masse av å jobbe i Forsvarsmateriell. (Foto: Forsvarsmateriell)
De tre masterstudentene Hanna Linnebo (23) (t.v.), Eirik Pettersen (26) og Marlene Sommer Aasen (25) trives og sier de lærer masse av å jobbe i Forsvarsmateriell. (Foto: Forsvarsmateriell)

Vi har blitt veldig godt tatt imot og det er lærerikt å knytte fagteori fra skolebenken sammen med konkret praksis i Forsvarsmateriell, sier studentansatte Hanna Linnebo (23), Eirik Pettersen (26) og Marlene Sommer Aasen (25).

Forsvarsmateriell er en av de første statlige etatene som er med i ordningen til Industriakademiet ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor man ansetter mastergradsstudenter over tre år.

Hanna, Eirik og Marlene hadde nylig sitt første nettverksmøte på jobb hos oss. På disse møtene deler de erfaringer som studentansatte og støtter hverandre i jobben. 

- Å jobbe i en relevant bedrift eller etat under masterstudiet er midt i blinken. Det vi lærer i teorien, ser vi igjen i praksis her i Forsvarsmateriell, sier Eirik. 

Fagfeltet systemteknikk, eller Systems Engineering, som de tre tar en master i, regnes å være det ultimate verktøyet for å skape konkurransedyktige produkter, systemer og tjenester.

Fagfeltet handler om en tverrfaglig tilnærming til design, analyse og styring av komplekse systemer som datamaskiner, helsesystemer eller økonomiske systemer.

Målet er å få et optimalt system som oppfyller spesifikke krav og behov, samtidig som det tar hensyn til faktorer som kostnad, tidsramme, ytelse, pålitelighet, sikkerhet og bærekraft.

- Får god oppfølging

- Dette er veldig lærerikt. Vi har fulgt en onboardingsplan og får god oppfølging. Blant annet har vi resultatmål som vi skal nå etter 30, 60 og 90 dager. Det er ikke stressende, men et passende oppsett, sier Hanna og Marlene. 

Hanna og Eirik begynte som studentansatte i Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell i august i fjor og jobber mye med prosjektkrav. Etter hvert skal Hanna jobbe mer med bærekraft i prosjektkravene, særlig klima- og miljøkrav, mens Eirik skal peile seg mer inn på våpensystemer.

Marlene begynte som studentansatt i Økonomiavdelingen vår i august 2022 og jobber med mange ulike prosjekter.  

De tre jobber mye med flytdiagrammer som har den samme strukturen som de lærer om i teorien, bare med litt ulikt oppsett og annen tankegang.

Tre menn og to kvinner smiler mot fotografen utenfor et trebygg i fint vintervær.
Her er de tre masterstudentene våre Hanna, Eirik og Marlene samlet til sitt første nettverksmøte i Forsvarsmateriell sammen med seniorrådgiver Jørgen Bjørnholt (t.v.) og underdirektør Morten Ringheim (t.h.) i Økonomiavdelingen. Foto: Forsvarsmateriell

- Innovativ rekruttering

- Å ansette masterstudenter er en innovativ måte å rekruttere unge medarbeidere på. Som Norges største offentlige innkjøper trenger vi unge medarbeidere med nye perspektiver for å videreutvikle oss, og denne studentordningen har så langt vært veldig bra for Forsvarsmateriell, sier underdirektør Morten Ringheim i Økonomiavdelingen. 

- Studentene tar med seg reelle problemstillinger fra Forsvarsmateriell til universitetet og bringer ny kunnskap tilbake til oss. Tettere kontakt med akademia vil kunne øke tempoet på videreutviklingen vår og skape økt effektivisering, sier seniorrådgiver Jørgen Bjørnholt i Økonomiavdelingen.

Ringheim og Bjørnholt har jobbet med å få på plass den nye student-ordningen hos oss. Til høsten skal vi ansette enda flere industrimasterstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge – det er bare å søke!

To menn smiler mot fotografen foran trebygning i flott vintervær
- Studentene tar med seg reelle problemstillinger fra Forsvarsmateriell til universitetet og bringer ny kunnskap tilbake til oss, sier seniorrådgiver Jørgen Bjørnholt (t.v.) og underdirektør Morten Ringheim i Økonomiavdelingen. Foto: Forsvarsmateriell