Kickoff for norskledet EU-prosjekt som skal forbedre cybersikkerheten

Forsvarsmateriell leder for første gang et digitalt prosjekt under det europeiske forsvarsfondet. Prosjektet skal styrke Europas militære kapasitet for testing av cyberutstyr.

Et KI-generert bilde av FACT-systemet. Bildet er generert ved bruk av DALL-E
Et KI-generert bilde av FACT-systemet. Bildet er generert ved bruk av DALL-E

Det digitale prosjektet kalt FACT, Federated Advanced Cyber-physical Test range, er et samarbeid mellom Norge og ti EU-land og prosjektet hadde nylig sitt første møte i Oslo. Prosjektet er det første under det europeiske forsvarsfondet hvor Norge, ved Forsvarsmateriell, har ledelsen.

Prosjektet skal sammenkoble europeiske teststasjoner for logisk og fysisk testing av digital teknologi. Målet er å forbedre cybersikkerheten, øke ytelsen og redusere risiko og kostnader ved i større grad å kunne kjøpe kommersielt utstyr, testet av FACT-systemet.

- Vi har gått opp de ulike prosessene for første gang. Dette er et nytt arbeidsområde for Forsvarsmateriell og nå samarbeider vi tett med Cyberforsvaret for å sikre relevans for Forsvaret, sier prosjektleder Kjetil Thomsvik i IKT-kapasiteter.

Prosjektet vil levere et konsept for en ny europeisk kapasitet for testing og verifisering av cyberfysiske utstyr basert på banebrytende og unike tilnærminger: En avansert cyberfysisk testkapasitet med en bred europeisk tilnærming.

På leverandørsiden leder Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) en sammenslutning av 19 medlemmer fra 15 EU-land - dette er både etablert forsvarsindustri, universiteter og store og mellomstore bedrifter.  

Det europeiske forsvarsfondet (EDF) skal promotere samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer, øke utvikling av forsvarsevnen gjennom investeringer og hjelpe europeiske bedrifter med å utvikle ny forsvarsteknologi. Fondet varer i perioden 2021-2027 og har et budsjett på ca. åtte milliarder euro.

Ifølge Forsvarsdepartementet skal det europeiske forsvarsfondet “..styrke forsvarsevne og stridskraft, redusere fragmenteringen av det europeiske forsvarsmarkedet, bedre europeisk forsvarsindustris konkurransekraft og evne til å levere teknologi, systemer og kompetanse som Europa trenger i fremtiden.”

Les mer: Forsvarsdepartementets EDF-strategi – Forsvarsfondet

Mann i uniform holder foredrag foran et lerret med overskriften FACT Conference
Prosjektleder Kjetil Thomsvik i IKT-kapasiteter. Foto: Forsvarsmateriell