Kontrakt med Kongsberg om kjøp av NASAMS luftvern

Forsvarsmateriell har i dag inngått kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) om nye NASAMS luftvernsystemer. Anskaffelsen vil styrke Norges kapasitet til å bekjempe luftangrep, og skal erstatte materiell som er donert til Ukraina. Kontrakten har en verdi på rundt 1,4 milliarder kroner, og forventet leveranse er i 2026-2027.

NASAMS utskytingsenhet fra Forsvarets øvelse på Andøya i september 2023. Foto: Magnus Bjørnnes/Kongsberg
NASAMS utskytingsenhet fra Forsvarets øvelse på Andøya i september 2023. Foto: Magnus Bjørnnes/Kongsberg

- Dette er investeringer som trygger landet. Krigen i Ukraina har vist hvor viktig luftvern er, og før jul kunne regjeringen presentere en rekordbestilling av luftvern til Forsvaret. Vi har tatt ekstraordinære grep for å framskynde anskaffelsen. Kontrakten på gjenanskaffelse av donert materiell er første steg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Kontrakten inkluderer nye multi-missil utskytingsenheter og ildledningssentraler for NASAMS. Leveransen vil gi Norge siste generasjon NASAMS, utviklet for å møte nåværende og fremtidige trusler.

Mann og kvinne sittende ved et bord med hvert sitt dokument tar hverandre smilende i hånden
Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell og Kjetil Reiten Myhra, divisjonsdirektør Kongsberg Defence & Aerospace. Foto: Forsvarsmateriell

- For oss er det viktig å støtte Ukraina med nødvendig materiell, samtidig som vi må sørge for et godt rustet Norge. Dette prosjektet er gjennomført på halve tiden av et vanlig prosjektløp takket være god innsats fra alle parter. Det synes jeg er en gledelig utvikling, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Samarbeidet med KDA har vært tett integrert med Forsvarsmateriell siden juni, og KDA har forhåndsbestilt deler med lang ledetid for å rekke korte frister.

- Et topp moderne luftvernsystem er strategisk viktig for Norges forsvarsevne og er avgjørende for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Norge var den første NASAMS-brukeren, og vi er glade for å utvide det sterke samarbeidet med denne og kommende leveranser, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Kontrakt med Kongsberg om kjøp av NASAMS_3_1920x1080.jpg.jpeg
Bak fra venstre: Øyvind Kvalvik, Torstein Sorteberg, Monica Rønning, Andre F. Susæg, Pål T. Rust, Anders H. Bøhn, Kjell A.P. Larsen, Johan Carsten Thiis. Foran: Gro Jære og Kjetil Reiten Myhra. Foto: Forsvarsmateriell