Kontrakt signert for utvikling av fjernstyring og kryptoløsning til THOR radio

Forsvarsmateriell har inngått en kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) på en høygradert taktisk kryptoløsning som skal brukes sammen med THOR radiosystem. Kontrakten har en verdi på 255 MNOK.

En fornøyd gjeng som har bidratt til at kontrakten kunne signeres i slutten av april 2024. 
Foran fra venstre: Harald Kleven (KDA VP BU Advanced Solutions) og Eiliv Ofigsbø (direktør FMA IKT-kapasiteter som signerte på vegne av Cathrine Devold, direktør PRO Mime/MAST)
Bak fra venstre: Ingeborg Blekastad (KDA), Martin Steen Kiste (KDA), Shiv Grepp (FMA), Vibeke Thoen Picton (FMA), Kjell Martinsen (FMA), Ann Merete Ranum (FMA) og Odd Arvid Tveit (FMA). Foto: Forsvarsmateriell
En fornøyd gjeng som har bidratt til at kontrakten kunne signeres i slutten av april 2024. Foran fra venstre: Harald Kleven (KDA VP BU Advanced Solutions) og Eiliv Ofigsbø (direktør FMA IKT-kapasiteter som signerte på vegne av Cathrine Devold, direktør PRO Mime/MAST) Bak fra venstre: Ingeborg Blekastad (KDA), Martin Steen Kiste (KDA), Shiv Grepp (FMA), Vibeke Thoen Picton (FMA), Kjell Martinsen (FMA), Ann Merete Ranum (FMA) og Odd Arvid Tveit (FMA). Foto: Forsvarsmateriell

Avtalen innebærer utvikling av en fjernstyringsenhet med krypto (tRCT) for optimal bruk med THOR-radioen, men den kan ved behov også brukes som en frittstående høygradert kryptoløsning for andre kommunikasjonsbærere som satellitter, 5G, fast infrastruktur etc. Kontrakten er en av fasene i utvikling av ny CNR (Combat Net Radio)-kapasitet som blant annet skal erstatte de gamle MRR-ene (Multi rolle radio).

Sikker kommunikasjon er et prioritert område av nasjonal betydning, og en ny taktisk radio er en viktig del av moderniseringen av kampnær IKT til Forsvaret som ivaretas gjennom program Mimes leveranser.

Kontrakten er kommet på plass i løpet av svært kort tid som en konsekvens av et solid grunnlag for de generelle vilkårene gjennom det etablerte strategiske partnerskapet mellom KDA og Forsvarsmateriell. Neste steg på veien er å få på plass fase 1B i kontrakten som er serieleveransen for THOR kjøretøysmonterte radioer.

Kontrollpanel tilhørende taaktisk radio fotografert forfra på gjennomsiktig bakgrunn.
Prototyp av kontrollpanel. Foto: KDA

 

Elektronisk komponent tilhørende taktisk radio fotografert forfra på gjennomsiktig bakgrunn.
Prototyp av terminalen. Foto: KDA