Kontraktsignering for Supersonic Strike Missile (3SM)

Kontrakten for det nye tysk-norske missilsystemet Supersonic Strike Missile (3SM) ble i dag signert mellom Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace.

MODELL: En tidlig modell av neste generasjons sjømålmissil Supersonic Strike Missile. (Illustrasjon KDA)
MODELL: En tidlig modell av neste generasjons sjømålmissil Supersonic Strike Missile. (Illustrasjon KDA)

3SM er neste generasjons missilsystem, og skal være klar for bruk på fremtidige marinefartøy fra 2035.

Ved dagens kontraktsignering hos Forsvarsmateriell signerte Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell (FMA), og Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), utviklingskontrakten.

- Norge har en lang historie med å utvikle avanserte missilsystemer, og det er viktig at vi opprettholder og videreutvikler den eksisterende kompetansen og posisjonen Norge har innen missilteknologi. Det å få Kongsberg Defence & Aerospace på plass som ny kontraktspartner og leder for industrien, er et viktig steg i utviklingen av et nytt slagkraftig våpensystem for bekjempelse av sjømål. KDA har lang og betydelig erfaring innen dette fagfeltet, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

- Missilprosjektet 3SM viser hvordan samarbeid på tvers av landegrenser og industri bidrar til å styrke forsvarsevnen i Norge, Tyskland og allierte land. Tett samarbeid mellom industri, myndigheter og forskningsinstitusjoner danner grunnlaget for innovasjon og nye arbeidsplasser, samtidig som vi beholder vår posisjon som verdensledende innen missilproduksjon, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

Kontraktsignering for Super Sonic Strike Missil (3SM)_1920x1080.jpg
Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell og Eirik Lie, administrerende direktør Kongsberg Defence & Aerospace. Foto: Forsvarsmateriell

KDA har fått oppdraget som kontraktspartner og leder for industrien, med betydelig involvering av tyske og norske underleverandører. Også Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) vil bidra til utviklingen ved å bruke sin mangeårige missilkompetanse og kunnskap. 

Forsvarsmateriell er ansvarlig kjøper for begge nasjoner

Det nye supersoniske missilet er et felles tysk-norsk prosjekt for å utvikle et nytt missilsystem hvor Norge har lederrollen i utviklingen. Forsvarsmateriell har ansvar for prosjektet i samarbeid med den tyske forsvarsmateriellorganisasjonen BAAINBw.

- Vi må starte jobben i dag med å utvikle de våpnene som skal beskytte oss mot morgendagens trusler. Det nye missilet vil styrke Norges forsvarsevne og mulighet til å bekjempe mål på lange avstander, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.  

Sjømålsmissilet skal bidra til å ivareta norsk suverenitet og territoriell integritet ved å styrke Forsvarets avskrekkingsevne gjennom å forbedre evnen til å engasjere mål på lange avstander. Det nye missilsystemet skal brukes på norske og tyske marinefartøy. Det utvikles også for å kunne tas i bruk i andre NATO-land og andre nære allierte.

Norge er i dag verdensledende på sjømålsmissiler. Naval Strike Missile (NSM) produseres av KDA og er solgt til Tyskland, USA og en rekke andre allierte.

Norsk andel av prosjektets innledende designfase er 1, 075 milliarder kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.