Kystvaktfartøyet KV Senja solgt til Unitech Offshore AS

Det 44 år gamle kystvaktfartøyet KV Senja er solgt til det norske selskapet Unitech Offshore AS og har fått navnet RV Northstar. Fartøyet skal bli skole- og forskningsskip innen flytende havvind på norsk sokkel.

Etter lang og tro tjeneste for Kystvakten blir KV Senja skole- og forskningsskip. Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret
Etter lang og tro tjeneste for Kystvakten blir KV Senja skole- og forskningsskip. Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret

Overleveringen av fartøyet KV Senja fra Forsvarsmateriell til Unitech Offshore AS skjedde under en seremoni i Ramsund i Troms i begynnelsen av mars. Salget av fartøyet sikrer inntekter til den norske staten.  

Det havgående patruljefartøyet har vært på mer enn 450 tokt, hatt 9.000 fiskerioppsyn og seilt en distanse tilsvarende mer enn 50 ganger rundt ekvator. Fartøyet er ett av tre fartøy i Nordkapp- klassen som skal erstattes av den nye Jan Mayen-klassen som nå er under innfasing i Kystvakten. 

- KV Senja har vært en solid arbeidshest som har stått i lang og tro tjeneste for Norge. Fartøyet er i god stand og jeg håper den nye eieren vil få stor nytte av fartøyet i mange år fremover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

KV Senja er nå demilitarisert og i sivil konfigurasjon. Det betyr at alt gradert utstyr, våpen og kommunikasjonssystemer er tatt ut av fartøyet og alle militære kjennetegn er fjernet. 

- Dette salget bidrar til sirkulærøkonomi og gjenbruk ved at vi har reparert og modifisert fartøyet slik at det kan være i drift så lenge som mulig, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell. 

KV Senja ble bygget i Norge ved Horten Verft i 1980-1981 og har vært brukt av Kystvakten frem til slutten av 2021. Etter det har fartøyet ligget ved Ramsund Orlogsstasjon i Troms i påvente av å bli solgt. Fartøyene er blitt ivaretatt av Ramsund Orlogsstasjon, Forsvarsmateriell, Kystvakten og Forsvarets verksteder i Ramsund. 

Kystvaktskip i sjøen med grå himmel og snødekte fjell i bakgrunnen.
Kystvaktskipet KV Senja seiler langs kysten utenfor Bodø. Foto: Ina Nyås Moe / Forsvaret.

- Vi er stolte og glade over å få overta dette skipet. Det er i særklasse og vedlikeholdet har vært utrolig bra. Nå har Norge en mulighet til å gå foran innen forskning og utvikling av havvind, sier styreleder Bernt Hellesøe i Unitech Offshore AS. 

Hellesøe sier fartøyet skal blir et internasjonalt profileringsfartøy for forskning, utdanning, utbygging og drift av flytende havvind på norsk sokkel under det nye navnet RV Northstar.