Milliardavtale vil mangedoble produksjonen av norske artillerigranater

Forsvarsmateriell har på oppdrag fra regjeringen inngått en avtale med Nammo som vil muliggjøre en markant økning i produksjonen av artilleriammunisjon og missiler. Avtalens verdi er i overkant av én milliard kroner, og Nammo har forpliktet seg til å opprettholde produksjonskapasiteten i minst 15 år.

Vegard Sande, administrerende direktør i Nammo Raufoss AS, og Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell. (Foto: Forsvarsmateriell)
Vegard Sande, administrerende direktør i Nammo Raufoss AS, og Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell. (Foto: Forsvarsmateriell)

– Ukraina har et stort og umiddelbart behov for ammunisjon og våpen. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å styrke produksjonen i norsk forsvarsindustri. Nå sørger vi for at Nammo kan gire opp produksjonen av høyt ettertraktet forsvarsmateriell. Det er viktig for Ukraina, for alliert sikkerhet og for vår egen beredskap, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen med produsenten på Raufoss gjør at Nammo investerer i en ny produksjonslinje som kan tidoble produksjonen av forsvarssektorens mest moderne artillerigranater. Anlegget dobler dessuten kapasiteten for produksjon av annen artilleriammunisjon og rakettmotorer.

– Vi bidrar til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov. Jeg er glad for at Nammo har forpliktet seg til å opprettholde kapasiteten i minst 15 år. Det er viktig for nasjonal beredskap, internasjonal sikkerhet og lokal verdiskaping, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsministeren presenterte avtalen sammen med Nammo-sjef Morten Brandtzæg i forkant av et industritoppmøte i Washington DC tirsdag 9. juli.

– Dette blir et stort og historisk løft for Nammo, som ikke hadde vært mulig uten regjeringens initiativ. Den nye produksjonslinjen vil gi oss en meget stor kapasitetsøkning. Dette vil også skape mange arbeidsplasser, fremme vekst på Innlandet, og bedre vår evne til å forsyne Norge, NATO og Ukraina, sier Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg.

Nammo vil realisere den nye produksjonslinjen så raskt som mulig, og etter planen innen utgangen av 2026. Nammo vil så opprettholde produksjonskapasiteten i minst 15 år.

Støtten finansieres gjennom Nansen-programmet.

– Dette er én av flere avtaler vi har inngått de siste to årene som sikrer moderne artilleriammunisjon til Forsvaret fremover. Denne typen langtrekkende 155 mm-ammunisjon er nødvendig for å utnytte kapasiteten i artillerisystemet K9 vi har anskaffet tidligere. Langtidsplanen legger opp til at vi skal ha enda mer artilleri, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Avtale Nammo FMA31920x1080.jpg
Innsiden av en K9-vogn fra Artilleribataljonen i Brigade Nord under en øvelse i mai 2024. Foto: Karelius Heitmann/Forsvaret

Dette øker Nammo produksjonen av

  • 155 mm artillerigranater 
  • 120 mm granater til stridsvogn og/eller annen grovkaliberammunisjon
  • Rakettmotorrør til missiler, som for eksempel AIM-120 AMRAAM

Artillerigranater kan brukes i flere typer artilleriskyts, inkludert M109 som Norge har donert til Ukraina.  Rakettmotorene er sentrale komponenter i blant annet AMRAAM-missilene som benyttes i NASAMS luftvern. Norge har donert både NASAMS og luftvernmissiler til Ukraina.