Nye luftvarslingsradarer til Forsvaret i Nord-Norge

Forsvarsmateriell inngikk i november 2022 kontrakt med Lockheed Martin om leveranse av åtte radarer for militær luftromsovervåking med opsjon på ytterligere tre radarer. Nå er denne opsjonen utløst, og de tre radarene settes i bestilling.

Luftvarslingsradar på Vågsøy. Foto: Forsvarsbygg
Luftvarslingsradar på Vågsøy. Foto: Forsvarsbygg

- Kampfly, missiler og droner er en viktig del av moderne krigføring. Det er derfor avgjørende at vi har systemer som kan følge med i dette domenet. Ikke bare for oss selv, men også for våre allierte i NATO. De tre nye radarene skal til Senja, Målselv og Nordkapp vil forbedre synet vårt i nord betraktelig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens operative utfordringer. De nye anleggene er med på å gjøre Norge tryggere ved å opprettholde evnen til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

- For oss er det viktig at prosjektet som startet i 2022, allerede er godt i gang. Når opsjonen nå er utløst, vil vi få en effektiv utskifting også av Sindre II-radarene under samme totalprosjekt, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Det tre radarene som nå bestilles av Lockheed Martin er av samme type som de åtte som allerede er satt i bestilling, og skal erstatte de som i dag omtales som Sindre II-radarer. Total prosjektperiode som opprinnelig var satt til ferdigstilling i 2030, vil forlenges noe som følge av denne opsjonsutløsningen, men for øvrig er prosjektet i rute.

Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne

Forsvarsmateriell er totalprosjektleder for nye og oppgraderte radaranlegg, og ansvarlig for teknologianskaffelsen etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer.  Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, og Luftforsvaret vil være bruker av radaranleggene.

Militær luftovervåking er en viktig kapasitet for Sivilforsvaret (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)) for varsling av sivilbefolkningen om flyangrep.

Radarene bidrar med informasjon til NATO, som gjensidig sikrer medlemslandene oppdatert luftbilde og rettidig beslutningsgrunnlag. Radarene bidrar også med informasjon i det nordiske samarbeid om luftovervåking, som gjensidig sikrer landene oppdatert luftbilde og rettidig beslutningsgrunnlag.