Nytt EU-direktiv skaper hodebry for NATOs krigsskip

Et nytt EU-direktiv foreslår å forby enkelte stoffer som brukes til kjøling av militære skip. Da må en rekke kjøleanlegg på dagens krigsskip bygges om, noe som ikke er mulig. En ekspertgruppe i NATO, hvor Forsvarsmateriell deltar, ser nå etter alternative kjøleløsninger.

KNM Otto Sverdrup under øvelse Flotex. Foto: Forsvaret
KNM Otto Sverdrup under øvelse Flotex. Foto: Forsvaret

Dagens EU-regelverk har allerede strammet inn på bruken av flere stoffer i kjøleteknologien av hensyn til miljøet, og nå foreslår et nytt EU-direktiv å stramme ytterligere inn. 

Det nye direktivet vil forby per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i kjøleteknologien fordi disse stoffene ikke brytes naturlig ned i naturen. Stoffene brukes i kjølemedier, som er naturlige eller syntetiske væsker som blant annet brukes til å kjøle ned teknisk utstyr i NATOS krigsskip. 

Nesten all kjøleteknologi på krigsskipene i NATO inneholder PFAS-stoffene som EU-direktivet nå foreslår å forby. 

På et møte i Bergen nylig hvor Forsvarsmateriells avdeling for skipsteknologi var vertskap, diskuterte NATOs ekspertgruppe det nye EU-direktivet. Møtet samlet 50 deltagere fra 14 nasjoner over en uke. 

Forsker på alternative løsninger 

- Det finnes ingen gode erstatningsprodukter for PFAS-stoffene som det foreslås å forby, og en ombygging av kjøleanlegg som ikke bruker disse stoffene er ikke gjennomførbart på dagens krigsskip, sier senioringeniør Svein Ove Bøe i Avdeling skipsteknologi i Maritime kapasiteter. 

Han deltok på møtet i NATOs ekspertgruppe, hvor Forsvarsmateriell er Norges representant. 

Også for nye militære skip vil bruk av alternative kjølemedier være utfordrende fordi det kan redusere ytelse og sikkerhet. 

De alternative kjølemediene som er kjent per i dag er vanskelige å integrere i dagens kjøleteknologi. De har lavere virkningsgrad, er giftige, har kvelningsfare og brann- og eksplosjonsfare, høyere arbeidstrykk og økt vekt og volum. Enten må disse risikoene aksepteres, eller så må det utvikles nye kjølemedier eller ny teknologi, opplyser Bøe. 

- Det forskes på å finne alternative kjølemedier, men vi vet foreløpig ikke når denne nye teknologien kommer, sier han. 

Kamuflasjefarget skip på sjøen.
Korvetten KNM Skjold. Foto: Vegard Oen Hatten / Forsvaret

Mer bærekraftig drift 

NATO-landene ønsker en mer bærekraftig drift av militære fartøy i fremtiden, uten at det går på bekostning av militær kapasitet og ytelse. 

- Å operere med en energieffektiv profil er et mål for alle NATO-land i dag, og dette var også tema på møtet vårt, sier senioringeniør Bøe. 

Ved å overvåke energiforbruket om bord på et militært skip kan det innhentes data som både fartøysbesetning og landorganisasjon kan bruke til å optimalisere driften av fartøyet, uten at det går på bekostning av oppdraget. 

Valg av utstyrsdesign og fartøysdesign har stor innvirkning på energieffektiviteten, opplyser Bøe. 

- Vi diskuterte flere tiltak for å redusere energiforbruket til kjøling, som valg av energieffektiv kjølekompressor, i tillegg til bruk av frikjøling som brukes på flere av våre nyere fartøy i Norge, sier senioringeniør Svein Ove Bøe.