Rekordhøy interesse for NATO-møte i Oslo

Over 70 delegater fra NATOs medlemsland var nylig samlet i Oslo for å drøfte hvordan alliansen kan bli flinkere til å modernisere og standardisere materiellet sitt.

Foto: Forsvarsmateriell/Tormod Granheim
Foto: Forsvarsmateriell/Tormod Granheim

- Vi må reflektere over vårt felles ansvar for å bidra til fred og sikkerhet for nasjonene våre. Det er viktig at vi evner å innlemme innovativ teknologi i kapasitetene våre, samtidig som vi må ta i bruk NATOs standarder slik at kapasitetene samhandler på tvers av nasjoner. Krigen i Ukraina har understreket viktigheten av dette, sa direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell i sin tale til delegatene på det tre dager lange møtet i NATO Army Armaments Group i Oslo.

Gruppen jobber blant annet med å fremme samarbeid og koordinering innen forsvarssektoren og sikre at NATO forblir i forkant av utviklingen innen forsvarsteknologi.

Pent kledd mann og kvinne i engasjert samtale
Her er Forsvarsmateriells direktør Gro Jære i samtale med avdelingsdirektør Øyvind Heie i Landkapasiteter under middagen for NATO-delegatene på Grand Hotel i Oslo. Foto: Forsvarsmateriell, Tormod Granheim

Høyaktuelt tema

Militært utstyr som samhandler, også kalt interoperabilitet, står høyt på agendaen i mange internasjonale fora for tiden. Dette aktuelle temaet ble også tatt opp på et høyere nivå under NATO-møtet i Oslo som Forsvarsmateriell arrangerte, opplyser arrangementskoordinator Nasim Karim i Forsvarsmateriell.

-Interoperabilitet krever ikke nødvendigvis felles militært utstyr. Det viktige er at utstyret kan samhandle, kommunisere, utveksle data og tjenester med annet utstyr, sier Karim.

Pent kledd kvinne i engasjert samtale med mann
Arrangementskoordinator Nasim Karim i samtale med en delegat som deltok på møtet. Foto: Forsvarsmateriell Tormod Granheim

- Styrker forsvarsevnen

- Samarbeid og interoperabilitet blant medlemslandene i NATO er svært viktig. Vi må ikke bare dele teknologisk ekspertise, men også dyrke en kultur av samarbeid som går utover nasjonale grenser, påpeker Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell:

- Interoperabilitet i NATO er svært viktig av flere grunner. Det gjør blant annet at NATO-landene kan samarbeide effektivt og sømløst under felles operasjoner, noe som bidrar til å styrke alliansens samlede forsvarsevne.

Interoperabilitet kan også gjøre NATO-styrker i stand til å reagere raskt og koordinert i kriser. Dette er spesielt viktig i dagens globale sikkerhetsmiljø, der hurtige hendelser og kriser kan kreve umiddelbare reaksjoner, understreker Beck.

Tre dresskledde menn i samtale
Thomas Beck, sjef Landkapasiteter, i samtale med NATO-delegater. Foto Forsvarsmateriell_Tormod Granheim

- Flere bærekraftige løsninger

Direktør Jære er også opptatt av at Nato-landene ikke kan ignorere miljøpåvirkningen av militære operasjoner og at det er vår plikt å redusere det økologiske fotavtrykket vårt.

- Vi må også integrere bærekraftige løsninger i utstyret vi skaffer, i tråd med det globale ansvaret vi har, sa hun til NATO-delegatene i Oslo.  

Nato Army Armaments Group har økt fokus på bærekraftige løsninger innen både utvikling, anskaffelse og bruk av militærutstyr. Dette omfatter blant annet bruk av bærekraftige materialer og produksjonsprosesser, for eksempel bruk av resirkulerte materialer, redusert bruk av farlige kjemikalier og økt fokus på gjenbruk og resirkulering av utstyr.