Slik holdes Hercules-flåten toppmoderne i mange år framover

C-130J Hercules har i 15 år vært en formidabel transportkapasitet for Forsvaret. Nå oppgraderes flyene slik at de holdes relevante i mange år til.

5601 Frigg er det første norske C-130J Hercules-flyet som er oppgradert til Block 8.1. Foto: Lockheed Martin
5601 Frigg er det første norske C-130J Hercules-flyet som er oppgradert til Block 8.1. Foto: Lockheed Martin

Den som bevitnet Hercules-maskinen 5601 «Frigg» lande på Gardermoen flystasjon lørdag 17. februar etter halvannet års utenlandsopphold, måtte være godt over gjennomsnittet skarpsynt og detaljorientert for å fange opp at det var et oppgradert fly som hadde returnert. 

Block 6 til 8.1 

Den eneste eksteriørendringa som avslører at flyet har gått fra Block 6 til Block 8.1, er ei ny og beskjeden antenne under buken på styrbord side. 

Ikke helt uvanlig er det altså på innsida oppgraderingene har skjedd, i all hovedsak på software og avionikk. Dog er det også noen nye hardwarekomponenter. Eksempelvis taktisk lastebelysning bakerst i flyet og nye stikker for de to aller lengst fram. 

Kort oppsummert dreier blockoppgraderinga seg om nødvendige forbedringer for at transportflyene skal kunne operere i tråd med moderne krav til luftrom, navigasjons- og kommunikasjonsløsninger. 

Dette bidrar til at den norske Hercules-flåten vil være en relevant kapabilitet også for framtida. Det sikrer Norge at flyene kan fortsette å løse sine viktige oppdrag i inn- og utland, til støtte for et bredt spekter av brukere både i og utenfor Forsvaret. 

Optimistisk – og realistisk 

Flyet ble levert fra leverandøren Lockheed Martin til avtalt tid. Prosjektleder Roar Vannebo i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA LU) oppsummerer milepælen slik: 

– Vår tidsplan for mottaket var optimistisk. I ettertid ser vi at denne planen også var realistisk. 

Oppgraderinga av første fly gikk veldig bra. Vannebo viser til at prosjektet fikk nødvendig og avgjørende støtte fra ingeniører fra CAMO 134, prøveflyger (alle fra FMA LU) og personell fra Luftforsvaret/Gardermoen Flystasjon i mottaket som løste dette på en effektiv og god måte. 

I tillegg har Norsk militær luftdyktighetsmyndighet (NML) levert nødvendige godkjenninger til riktig tid, slik at prosjektet har kunnet gjennomføre test- og verifikasjonsflyginger etter endt oppgradering. 

De to første flyene som ble levert, i 2008 og 2009, er også de første til å oppgraderes. Disse hadde sist vært gjennom tungt vedlikehold, tolv års ettersyn, og ble derfor valgt for å redusere risikoen for oppdukkende feil og avvik når flyene strippes for oppgradering. 

Her trengte ingen bekymre seg. Også på Hercules-flåten har Luftforsvarets vedlikeholdspersonell åpenbart levert i verdensklasse gjennom flere år, slik også var tilfelle for arbeidet på for eksempel F-16. 

Lockheed Martin opplyser at de knapt har vært borti fly med så få avvik når de kommer inn til oppgradering. 

– Dette viser at vi har gode rutiner, prosedyrer og ikke minst dyktige kolleger i Luftforsvaret som samvittighetsfullt ivaretar våre verdier og ressurser, påpeker Vannebo. 

Det merkes også for dem som flyr maskinene. Produsentens egne prøveflygere har rapportert at de norske C-130J-flyene er de mest vibrasjonssvake herculesene de har fløyet, der samtlige 24 komposittpropellblad er perfekt balanserte. 

Første fly - «Frigg», med halenummer 5601 - kom altså hjem i februar. Fly nummer to, 5607 «Idunn», ble på samme tid levert til Lockheed Martin i Greenville i Sør-Carolina. Dette er for øvrig på samme sted der det er satt opp et anlegg for å fortsette produksjon av F-16. 

«Nye Idunn» skal tilbake til Norge i starten av 2025, og samtlige fire fly skal etter planen være ferdig oppgraderte sommeren 2026. 

To fly på en rullebane
C-130J-flyene 5601 «Frigg» og 5607 «Idunn» sammen på Lockheed Martin-anlegget i Greenville i USA i februar. Frigg er oppgradert og tilbake i Norge, mens Idunn skal være klar tidlig i 2025. Foto: Lockheed Martin.

Blant de beste programmene 

De norske transportflyene oppgraderes kontinuerlig. Da de første C-130J-flyene ble levert til Norge for 15 år siden, var det med Block 5.4-konfigurasjon. Oppgraderinga nå tar også inn i seg Block 7.0, og inkludert ADS-B out (kringkasting av egen posisjon), og oppgradert IFF (identifisering venn eller fiende), som ble tatt i 2021, tilhører de norske C-130J-30-flyene nå Block 8.1.1. 

Vannebo opplyser at det er et lite, men effektivt mottaksteam som har gjennomført dette arbeidet fra norsk side. Det er også gull verdt å ha en superrutinert norsk koordinator til stede i Greenville for kontinuerlig ettersyn og daglig oppfølging av leverandør. 

I tillegg er tidlig forankring av plan, forventninger og krav til gjennomføring hos Lockheed Martin avgjørende: 

– Våre behov og forventninger i mottak av oppgradert materiell ble tidlig kommunisert (våren 2022) slik at nødvendige tilpasninger og koordineringer hos leverandør ble ivaretatt og mottak kunne gjennomføres uten forsinkelser. 

Selv om Lockheed Martin melder at det norske oppgraderingsprogrammet fram til nå er blant de beste, på tid og kost, er det også her noen avvik. Men disse er få og meget håndterbare. 

De fleste dreier seg om utestående test og verifikasjon av installerte systemer, noe som ivaretas av produsenten og amerikanske myndigheter gjennom oppgraderinga av fly nummer to. 

– Disse resultatene vil være vil være gjeldende for alle våre oppgraderte C-130J, forklarer Vannebo. 

Ni menn står oppstilt foran et fly på en rullebane
Dette er gjengen som gjennomførte mottak av Norges første C-130J Block 8.1. Fra venstre: Roar Vannebo, prosjektleder (FMA LU), OR7 Endre Opedal, prosjektkoordinator i USA (FMA LU), OR3 Torstein Eikås, lastemester 335 skvadron (Luftforsvaret) OR7 Terje Stensrud, crewchief 134 LV teknisk (Luftforsvaret), major Frode-André Evensen, prøveflyger (FMA LU), kaptein Jørgen Sannes, flyger 335 skvadron (Luftforsvaret), kaptein Bård Vereide, flyger 335 skvadron (Luftforsvaret), major Pål-Christian Grosvold, flyger 335 skvadron (Luftforsvaret) og Morten Guldal, senioringeniør CAMO 134 (FMA LU). Foto: Lockheed Martin

Tryggere og mer effektivt 

Hva så med dem som opererer transportflyene? Oberstløytnant Harald Grindheim, sjef for 335 skvadron, forklarer det slik: 

– Oppgraderingen innebærer både utbedringer av kjente svakheter, endringer for å kunne operere i tråd med moderne krav og enkelte nye systemer som gjør oss i stand til å løse oppdrag på en tryggere og mer effektiv måte. 

Han forteller at Luftforsvaret nå ser fram til å starte arbeidet med operativ test og evaluering (OT&E) og etter hvert ta i bruk de «nye» Block 8.1.1-flyene i operativ tjeneste i hele bredden av 335 skvadrons oppdragsportefølje i inn- og utland. 

– FMA har ledet dette arbeidet på en fremragende måte, og det er gledelig å se at prosessen nå nærmer seg en vellykket ende, sier skvadronsjefen. 

Fram til C-130H ble faset ut og avhendet, besto flåten av seks transportfly. Fem av dem ble i 2019 solgt til Coulson Aviation for å bygges om til brannslukkingsfly. 

I regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren legges det opp til at den norske C-130J-flåten skal suppleres med ett fly, for å understøtte en større forsvarsstruktur og øke kapasiteten til taktisk transport, medisinsk luftevakuering og støtte til spesialstyrkene. 

Fly på oppstillingsplass med hvite bygninger i bakgrunnen
Om litt over to år skal hele den norske Hercules-flåten være ferdig oppgradert. Foto: Lockheed Martin

 

Bred bruk

C-130J-30 gir viktige bidrag til blant annet Forsvarets Spesialstyrker, Forsvarets Sanitet, Cyberforsvaret på Jan Mayen, donasjon av utstyr til Ukraina, norske styrker deployert i utlandet og til helsevesen, politi og andre instanser innenfor beredskap og samfunnssikkerhet. 

Når norske myndigheter beslutter det, bidrar også transportflyene i større operasjoner i utlandet ved å deployere bort fra hjemmebasen på Gardermoen til en ny lokasjon og operere derfra en lengre periode. 

Eksempler på dette er deltakelse i FN-operasjonen MINUSMA i Mali i 2016, 2019 og 2021, NATO-operasjonen i Afghanistan i 2012-2013, og andre oppdrag på kort varsel og av kortere varighet som uthenting av norske styrker i Kabul etter Talibans maktovertakelse i 2021, evakueringen av sårede etter jordskjelvet i Tyrkia i 2023 og uthentingen av norske borgere fra Sudan i april samme år. 

Block-oppgraderingen sikrer Norge en evne til å kunne løse denne typen oppdrag også i fremtiden. 

C-130J er sertifisert til 18 ulike konfigurasjoner og er i dag i bruk hos 26 operatører i 22 nasjoner. Dersom man teller med også «ur-Hercules» («legacy»), eksempelvis C-130H som Norge hadde seks av, er det hele 70 nasjoner som har brukt, eller bruker, flytypen. 

Den globale C-130J-flåten, som teller om lag 540 fly, har snart akkumulert tre millioner flytimer.