Tester ut 3D-printede reservedeler til militærkjøretøy i felt

Forsvarsmateriell er med å teste ut 3D-printing av reservedeler til feltvogner og pansrede kjøretøy under den pågående øvelsen Nordic Response.

Mercedes Benz feltvogn under trening på Rena. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret
Mercedes Benz feltvogn under trening på Rena. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

- For første gang tester vi ut produksjon av godkjente reservedeler i et operasjonsområde ved bruk av 3D-teknologi, i tett samarbeid med lokal industri og leverandørene av det militære materiellet. Nå kan vi ha mål om å få viktig materiell reparert med 3D-printede reservedeler i løpet av få timer, sier avdelingsdirektør Øyvind Heien i Forsvarsmateriell. 

- Ambisjonen vår er at vi i løpet av øvelse Nordic Response skal få demonstrert hvordan bedrifter i Nord-Norge som jobber med 3D-printing effektivt kan øke forsvars- og stridsevnen vår, sier prosjektleder Bjørn Erik Rønhaug i Arena Nord Utvikling.

Selskapet deltar i det nye prøveprosjektet og driver blant annet forskning og utvikling med mål om å etablere betydelig forsvarsindustri i Nord-Norge.

- Det er mange fordeler med å ha denne leverandørindustrien nær Forsvarets behov. Det handler både om tid, kostnader, økt ytelse og mer bærekraft, sier Rønhaug.

En mann i sivil og en mann i militær uniform holder opp hvert sitt litt deksel
Her står prosjektleder Bjørn Erik Rønhaug i Arena Nord Utvikling (t.v.) og seksjonssjef Espen Syvertsen i Forsvarsmateriell foran 3D-printeren som brukes i prøveprosjektet. De holder hver sin utgave av et 3D-printet deksel til en sikringsboks som skal være i en Mercedes Benz feltvogn. Foto: Forsvarsmateriell

Kvalitetskravene er oppfylt

I 3D-prosjektet som nå rulles ut gjøres bildet av en ødelagt del fra Mercedes Benz feltvogn om til en datafil med all informasjonen som trengs for å produsere en helt ny del. Det endelige datagrunnlaget blir så overført for 3D-printing. Hele prosessen skjer i tett samarbeid med leverandøren, Bertel O. Steen.

- Det har vært mange initiativ innenfor dette teknologiområdet, men det er vesentlig for oss at både original systemleverandør og industrien er involvert i prosessen. Da oppnår vi en verifisert løsning hvor det dokumenteres at kvalitetskravene for denne produksjonsmetoden er oppfylt, sier Heien.

3D-printing kan produsere deler og utstyr i en rekke materialer: Hard plast, myk plast, nylon, stål og andre metaller. Printingen skjer i det materialet som er nødvendig, opplyser Rønhaug i Arena Nord Utvikling.

- Sparer tid og ressurser

- Forsvarsmateriell bruker mye tid og ressurser på å finne erstatningsartikler til reservedeler som ikke lenger er i produksjon. Dette gjelder spesielt eldre kjøretøy som Mercedes feltvogner og Scania lastevogner. Her kan 3D-printing av reservedeler avhjelpe situasjonen, sier Øyvind Heien i Forsvarsmateriell.

Med i prøveprosjektet er også Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarets verksted i Nord-Norge (FVNN) og Arena Nord Utvikling. Leverandørene til Mercedes Benz feltvogn og CV90 pansrede kjøretøy, henholdsvis Bertel O. Steen og BAE Systems Hägglunds, er også sentrale i prosjektet.

Tre kampvogner står parkert i snødekt landskap med lav vintersol bak
CV90 kampvogner. Foto: Adrian Lombardo / Forsvaret