Testing: Kan 5G forstyrre helikoptre?

Gjennom de siste to-tre årene, har Forsvarsmateriell med sitt Team 5G samarbeidet tett med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). For å kunne utstede frekvenstillatelser i private 5G-nett, må man sikre at det ikke blir forstyrrelser på annen infrastruktur.

Sjefingeniør Atle Coward Markussen fra Nkom holdt måleantennen ut av helikopterdøra på SAR Queen under målingene. Målet var å dokumentere hvilke elektromagnetiske feltstyrker helikopteret ble utsatt for under testingen. Foto: Forsvarsmateriell
Sjefingeniør Atle Coward Markussen fra Nkom holdt måleantennen ut av helikopterdøra på SAR Queen under målingene. Målet var å dokumentere hvilke elektromagnetiske feltstyrker helikopteret ble utsatt for under testingen. Foto: Forsvarsmateriell

Det har vært en rekke tester spesielt mot helikoptre, for å verifisere at frekvensene fra 5G-basestasjoner ikke skaper forstyrrelser (interferens) for radar-høydemålerne i helikoptrene. Radar-høydemålere og 5G private nett ligger nemlig helt inntil hverandre i frekvensspekteret.

- Frekvensspektrumet vårt er en begrenset naturressurs. Det er helt avgjørende at vi finner gode modeller slik at vi kan utnytte frekvensressursene optimalt i Norge, forteller Kennet Nomeland, senioringeniør og ekspert i Forsvarsmateriell.

Unik kompetanse

Mimes Team 5G med representanter fra FMA, FFI, Cyfor og HVS har etter hvert opparbeidet seg en unik kompetanse på 5G. Nkom har stor kompetanse på å gjennomføre målinger på radiogrensesnittet og samarbeidet med Nkom har rent konkret medført at vi har funnet pragmatiske løsninger slik at 5G-utbygging ikke har forstyrret for Forsvarets luftovervåking.

Vi har fått bekreftet at 5G-dekning fra Telias kommersielle 5G-nett samt private 5G-nett, ikke påvirker radar altimeter (høydemåler) på en rekke helikoptertyper som benyttes i Norge.

- For Team 5G er det det veldig viktig at vi klarer å utnytte den kompetansen vi har i Norge på telekom-området. Et samarbeid og en kompetansedeling med Nkom og teleoperatørene er veldig viktig når vi etter hvert skal benytte 5G til militært bruk, avslutter Nomeland.

Politihelikopter på rullebane i lav sol og med snø på bakken
Politihelikopter var med i testingen i 2022. Foto: Forsvarsmateriell

Det har vært gjennomført tester med både politihelikoptre, luftambulansen (H-145) og SAR Queen (AW-101) fra redningstjenesten. Det har også vært foretatt interferens-tester mellom luftvarslingsradarer og 5G, samt tester for å se om ulike aktørers 5G-nett forstyrrer hverandre.

Da det ble gjennomført tester på Kjeller base høsten 2023, ble disse gjennomført med helikopter fra hhv. redningstjenesten og luftambulansen.

Forsvarsmateriell stilte med en privat 5G-basestasjon, testflyver Knut Eirik Thornes og en tilgjengelig flystripe på Kjeller. Formålet med testene er å se om høydemålere i fly og helikoptre påvirkes av 5G private nett, og eventuelt finne hvilke begrensinger som må settes i tillatelsene som skal utstedes siden radar høydemålere og 5G private nett ligger helt inntil hverandre i frekvensspekteret.

Målerinstrument på rullebane
Kjeller flyplass måtte stenges og Telias-5G nett i det aktuelle frekvensområdet rundt Lillestrøm måtte skrus av i 8 timer for å få gjennomført nøyaktige Radar Altimeter-testing i februar 2022. Team 5G´s private 5G-nett skulle i dette tilfellet simulere Telias kommersielle 5G-nett. Luftfartsmyndigheter og Telia kunne puste lettet ut da tester ikke viste noe påvirkning av radarhøydemålere i helikopter (Radar Altimeter), og 5G-utbygging kunne fortsette også rundt flyplasser. Foto: Forsvarsmateriell

 

To menn med drone på flystripe
Team 5G produkteier, Sindre Føllesdal (Cyfor CVS) og Mats Møller Bæren fra Nkom følger med når Nkoms måledrone er i aksjon. Måledrona kan fly i sirkler rundt en basestasjon og tegne et 3D-bilde av hvor energien i en basestasjon sendes. Foto: Forsvarsmateriell

 
Redningshelikopter i luften over to personer i gul vest som sitter på bakken
Mens SAR Queen hovrer i luften i ulike høyder, hadde Agnius Birutis fra FFI og Øyvind Murberg fra Nkom mobiltelefoner med spesielle SIM-kort for å skape maksimal mobiltrafikk, mens Lars Rønning Johansen fra Nkom gjennomfører målinger. Foto: Forsvarsmateriell

 

Tverretatlig samarbeid

- Tverretatlig samarbeid og stor fleksibilitet blant deltakerne har gjort at Norge har kunnet gjennomføre en serie med tester som sikrer en god utnyttelse av frekvensspekteret uten at det går utover flysikkerheten. Testene har fått anerkjennelse internasjonalt, blant annet i Wall Street Journal, og er et viktig bidrag fra Norge til kunnskap om denne problematikken, forteller Lars Rønning Johansen, senioringeniør i Nkom.

Testene ble utført ved å plassere basestasjonen midt på flystripa som ble stengt for anledningen, og generere maksimalt med trafikk på basestasjonen. Med Atle og Per Erik fra Nkom om bord med måleinstrumenter fløy så helikoptrene i et fastlagt mønster rundt basestasjonen i ulike høyder og avstander og observerte sine instrumenter.

Tre menn foran en skaptilhenger med utstyr på flystripe
I denne tilhengeren har FFI og Team 5G montert et standalone privat 5G-kjernenett med en antenne som ses på en mast i forkant av tilhengeren. Vindpresset fra helikoptrene gjør at basestasjonen må festes godt til betongklosser som ble satt ut for anledningen. Fra venstre; Agnius Birutis (FFI/Mime Team 5G), Kennet Nomeland (FMA/Mime Team 5G) og Atle Coward Markussen (Nkom). Foto: Forsvarsmateriell

Foreløpig ingen indikasjoner på forstyrrelse

Mer detaljerte analyser må til, men foreløpig er det ikke observert noe som tyder på forstyrrelser på helikoptrenes instrumenter. I den femte og siste testen av høydemålere ønsker vi å se hvordan 5G private nett og offentlige nett påvirker hverandre.

Redningshelikopter med lemmen nede parkert på flystripe med luftambulanse i bakgrunnen
På Kjeller flyplass ble både redningstjenestens og luftambulansens helikoptre benyttet i testingen. Foto: Forsvarsmateriell