Fra idé til drift

Slik er anskaffelsesprosessen

 

Forsvaret fremmer ideer til Forsvarsmateriell i prioritert rekkefølge

vekt-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvarsmateriell stiller med kompetanse og vurderer om prosjektet er gjennomførbart

hake-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvarsdepartementet beslutter

dokument-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvarsdepartementet har ansvaret for den konseptuelle løsningen

krav-behov-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvaret beskriver sine krav og behov

strategi-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvarsmateriell støtter med strategi og kompetanse

hake-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvarsdepartmentet beslutter.

usignert-fremskaffelsesløsning-silhuett-forsvarsmateriell_bredere

 

Forsvarsmateriell lager usignert fremskaffelsesløsning og etablerer prosjektgruppe

forsvaret-krav-behov-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvaret støtter med sine krav og behov

fremskaffelseslosning-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvaret og Forsvarsmateriell signerer fremskaffelsesløsning

hake-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvarsdepartementet beslutter

prosjekt-planlagt-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvarsmateriell har ansvar for at prosjektet går som planlagt

operativ-effekt-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvaret har ansvar for at anskaffelsen faktisk gir operativ effekt

folge-fremdrift-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvaret har også ansvar for å følge opp fremdriften og forberede mottak av materiellet

vedliehold-forsyningsløsning-silhuett-forsvarsmateriell

 

Forsvaret beslutter valg av vedlikeholds- og forsyningsløsning

godkjenner-gjennomforer-silhuett-forsvarsmateriell_bredere

 

Forsvarsmateriell godkjenner materiellet og gjennomfører overlevering til Forsvaret

mottakskontroll-silhuett-forsvarsmateriell_bredere

 

Forsvaret gjennomfører mottakskontroll og tar materiellet i bruk

drift-silhuett-forsvarsmateriell