Fra idé til drift

Anskaffelsesprosessen for materiell til Forsvaret

dokument PI silhuett forsvarmateriell 2023

 

Forsvaret oversender prosjektforslag til Forsvarsmateriell

kompetanse silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell bidrar med kompetanse og støtter Forsvaret med å fullføre prosjektidéen (PI)

hake silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvaret fremmer prioriterte prosjektidéer, og Forsvarsdepartementet beslutter hvilke idéer som behandles videre

dokument silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Prosjekteier gir Forsvarsmateriell i oppdrag å støtte Forsvaret i konseptvalgutredningen (KVU)

sjekkliste silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvaret leder utredningen og beskriver sine rammebetingelser, behov og gjennomfører nødvendige analyser

kompetanse silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell støtter med kompetanse og kostnadsvurderinger

hake silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Avhengig av prosjektomfang beslutter Forsvarsdepartementet eller Forsvaret faseovergangen

forprosjekt oppdrag silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell mottar sitt oppdrag om forprosjektfasen fra prosjekteier.  Forsvarsmateriell er prosjektansvarlig og etablerer prosjektgruppen

sjekkliste silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell støtter Forsvaret med å videreutvikle behov og krav til løsningen, dette inkluderer bl.a. driftsprofiler for tiltenkt bruk av materiellet

dokument SSD silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell fremsender sentralt styringsdokument (SSD)

hake silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Avhengig av prosjektomfang beslutter Forsvarsdepartementet eller Forsvaret faseovergangen

gjennomføring av prosjekt silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell mottar oppdrag fra prosjekteier og har ansvar for gjennomføring av prosjektet 

kontrakt silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell etablerer kontrakter, følger opp leveranser og sikrer fagmyndighetskrav

vedlikehold og forsyning silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvaret beslutter valg av vedlikeholds- og forsyningsløsning

materiell silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvaret har ansvar for å følge opp fremdrift, forberede mottak av materiellet og gevinstrealisering

godkjenning og overføring silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell utarbeider forvaltnings- og sikkerhetsmessig godkjenning for materiellet og overfører til Forsvaret

mottakskontroll silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvaret tar mottakskontroll, godkjenner materiellet for bruk og setter materiellet i drift

dokument TR silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsmateriell fremsender termineringsrapport (TR)

hake silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvarsdepartementet terminerer prosjektet

materiell i drift silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvaret sikrer at anskaffelsen faktisk gir operativ effekt

dokument ERF silhuett forsvarsmateriell 2023

 

Forsvaret oppdaterer gevinstregnskapet og fremsender erfaringsrapport (ERF)

drift og mdp silhuett forsvarsmateriell 2023