NH90 lander under SHOLs. (Foto: Forsvaret)

Helikopter til fregatt og kystvakt - NH90

Forsvarsmateriell skal anskaffe fjorten NH90-helikoptre, primært til maritim tjeneste på fregatter av Fridtjof Nansen-klassen og Kystvakten.

NH-90-forsvaret
Luftforsvaret er operatør
Sjøforsvaret er bruker

Fakta om NH90

Om helikopteret

Helikopter til støtte for blant annet Kystvakten og fregattvåpenet. 

Maks vekt: 11 000 kilo

Maksimal hastighet: 300 km/t

Kapasitet: 16 passasjerer

Motorytelse: 2900 Hk

Rotor: Firebladet i komposittmateriale

Flytid: 4+ timer

Helikopter til fregatt og kystvakt - NH90

​​​​​Det er hovedsakelig Kystvakten og fregattvåpenet som bruker det nye NH90-helikopteret. Arbeidsoppgavene spenner fra kystvaktoppdrag, søk- og redningsoppdrag, antiubåtoperasjoner og overvåkning.​

NH90-programmet

NH90 er utviklet gjennom et europeisk utviklingsprogram, for et helikopter i to grunnversjoner: En for landoperasjoner, og en for maritime operasjoner. Helikopteret klassifiseres som et mellomtungt, tomotors helikopter med maksimum avgangsvekt 11 000 kg.

Frankrike, Italia, Nederland og Tyskland og respektive nasjonal flyindustri under ledelse av Nato Helicopter Industries (NHI) har organisert seg i henholdsvis en kundeorganisasjon (NAHEMA) og en leverandørorganisasjon (Nato Helicopter Industries), begge lokalisert i Aix-en-Provence, Frankrike. Ytterligere 10 nasjoner har per januar 2019 gått til anskaffelse av NH90 og så langt er mer enn 380 helikoptre levert.

Norge står i dag utenfor NAHEMA, men inngår i samarbeid med øvrige NH90-nasjoner innenfor en rekke områder, både i utviklingsfasen og i driftsfasen av helikoptrene. De norske helikoptrene blir produsert i Leonardos produksjonsfasilitet i Tessera, Italia.​

Status NH90

Kontrakt om kjøp av 14 NH90-helikoptre til kystvakten og fregattvåpenet ble inngått med NH Industries (NHI) gjennom et felles nordisk anskaffelsesprogram i november 2001.

Prosjektets kostnadsramme er på 7,2 milliarder kroner (2017-kroner).

Fregatt- og kystvakthelikopteret NH90 skulle etter planen vært levert fra
2005 til 2008, og leveransen er nå planlagt sluttført i løpet av 2022.

Det er mottatt 11 helikoptre fra leverandør, seks i en midlertidig versjon og
fem helikoptre i en endelig versjon. Fire helikoptre er så langt returnert til NHI for oppgradering til endelig versjon.

Helikoptrene kan operere ut fra Marinens Fridtjof-Nansen klasse, og Kystvaktens Nordkapp- og Svalbard klasse.

Fakta om NH90

Om helikopteret

Helikopter til støtte for blant annet Kystvakten og fregattvåpenet. 

Maks vekt: 11 000 kilo

Maksimal hastighet: 300 km/t

Kapasitet: 16 passasjerer

Motorytelse: 2900 Hk

Rotor: Firebladet i komposittmateriale

Flytid: 4+ timer

Erstatter Lynx

NH90 har langt større rekkevidde, lasteevne og bedre sensorer enn tidligere helikoptre. Dessuten kan NH90 operere i dårligere vær.

Bilder av NH90

NH90 på KNM «Thor Heyerdahl» i forbindelse med sambandstest i et område utenfor Bodø. (Foto: Forsvaret)
Kystvakthelikopteret NH90 øver på KV «Senja», utenfor Harstad. (Foto: Forsvaret)
NH90 lander på KNM Thor Heyerdahl i forbindelse med øvelse Flotex 2017. (Foto: Forsvaret)
2012

24. januar - Første NH90 overlevert Luftforsvaret

2018

22. januar - Forsvarets første NH90 i endelig versjon lander i Norge.

2022

Leveransen er planlagt sluttført.