2018-10-12-Logisitkkfartoyet-KNM-Maud-Forsvarsmateriell-Forsvaret

Logistikk- og støttefartøy

Sjøforsvaret har mottatt sitt største fartøy noensinne. Hun har fått navnet KNM «Maud».

logistikk-og-stottefartoy-knm-maud-forsvaret
Skal brukes av
Sjøforsvaret

Logistikk- og støttefartøy

Logistikkfartøyet er det største i Sjøforsvaret, med en tonnasje som er over fem ganger så stor som en fregatt. Fartøyet kan understøtte alle Sjøforsvarets fartøyer, og kan operere i de fleste farvann over hele verden.

Med sin store lastekapasitet kan fartøyet forsyne egne og allierte styrker slik at de operative enhetene kan operere lenger ute i operasjonsområdet.

Fartøyets primæroppgave vil være å sørge for etterforsyninger av drivstoff, proviant og utstyr til marinefartøyer som inngår i Norwegian Task Group (NorTG) for å utvide styrkens operative utholdenhet til havs.

Sekundæroppgaver vil blant annet være suverenitetshevdelse, støtte til andre militære enheter, sivil støtte, søk og redning, humanitære operasjoner og delta i nettverksbasert forsvar.

KNM «Maud» kan også fungere som et kommandofartøy for å lede sjømilitære operasjoner fra havet.

Anskaffelsesprosjektet

Det er Forsvarsmateriell som har stått for anskaffelsen av Forsvarets nye logistikkfartøy. Oppdraget var å anskaffe ett multirollefartøy som skulle erstatte KNM «Tyr» og KNM «Valkyrien» som ble utfaset sommeren 2015.

Leverandør

Det sør-koreanske verftet som Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) og British Maritime Technology (BMT) var kontraktører for denne leveransen.

Status

16. november 2018 overtok Forsvarsmateriell og Forsvaret KNM «Maud» fra det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Forsvarsmateriell har stått for anskaffelsen og har det formelle eierskapet, mens Sjøforsvaret nå har overtatt driftsansvaret.

Sjøforsvaret overtok driften av fartøyet i 2019.  

Se Forsvarets film om KNM «Maud» her.

Om KNM «Maud»

Om KNM «Maud»

 ​​Lengde overalt: 183 meter

 Bredde: 25,9 meter

 ​​Design dypgang: 8,62 meter

 Max deplasement: ~ 27.500 tonn

 Hastighet: > 18 knop

 Bevæpning: Fire Sea Protector fjernstyrte våpenplattformer (Kongsberg)

 Kjernebesetning: 43 personer

 Tilleggsbesetning: 116 personer​​

To har blitt til én

KNM «Maud» erstatter KNM «Valkyrien» og KNM «Tyr».

Bilder av KNM «Maud»

På Forsvarets mediearkiv kan du laste ned fleres bilde av Sjøforsvarets største fartøy.

KNM «Maud» i Oslofjorden på vei til Revierkaia. (Foto: Martin Giskegjerde/Forsvaret)
KNM «Maud» legger fra kai på Haakonsvern for å bli døpt i Bergen. (Foto: Jacob Østheim/Forsvaret)
Oppstilling på dekk under overtagelsen av KNM «Maud». (Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret)
2013

28. juni - Contract A​ward

2014

Mai - Preliminary Design Review

2015

April - Critical Design Review

2015

22. mai - Steel Cut

2015

15. desember - Keel Lay

2016

4. juni - Launch gjennomført

2018

16. november - Forsvarsmateriell og Forsvaret overtok logistikkfartøyet KNM «Maud»

2019

Sjøforsvaret overtok fartøyet.