2018-10-12-Logisitkkfartoyet-KNM-Maud-Forsvarsmateriell-Forsvaret

Logistikk- og støttefartøy

Sjøforsvaret har mottatt sitt største fartøy noensinne. Hun har fått navnet KNM «Maud».

logistikk-og-stottefartoy-knm-maud-forsvaret
Skal brukes av
Sjøforsvaret

Om KNM «Maud»

Om KNM «Maud»

 ​​Lengde overalt: 183 meter

 Bredde: 25,9 meter

 ​​Design dypgang: 8,62 meter

 Max deplasement: ~ 27.500 tonn

 Hastighet: > 18 knop

 Bevæpning: Fire Sea Protector fjernstyrte våpenplattformer (Kongsberg)

 Kjernebesetning: 43 personer

 Tilleggsbesetning: 116 personer​​

Logistikk- og støttefartøy

Logistikkfartøyet er det største i Sjøforsvaret, med en tonnasje som er over fem ganger så stor som en fregatt. Fartøyet kan understøtte alle Sjøforsvarets fartøyer, og kan operere i de fleste farvann over hele verden.

Med sin store lastekapasitet kan fartøyet forsyne egne og allierte styrker slik at de operative enhetene kan operere lenger ute i operasjonsområdet.

Fartøyets primæroppgave vil være å sørge for etterforsyninger av drivstoff, proviant og utstyr til marinefartøyer som inngår i Norwegian Task Group (NorTG) for å utvide styrkens operative utholdenhet til havs.

Sekundæroppgaver vil blant annet være suverenitetshevdelse, støtte til andre militære enheter, sivil støtte, søk og redning, humanitære operasjoner og delta i nettverksbasert forsvar.

KNM «Maud» kan også fungere som et kommandofartøy for å lede sjømilitære operasjoner fra havet.

Anskaffelsesprosjektet

Det er Forsvarsmateriell som har stått for anskaffelsen av Forsvarets nye logistikkfartøy. Oppdraget var å anskaffe ett multirollefartøy som skulle erstatte KNM «Tyr» og KNM «Valkyrien» som ble utfaset sommeren 2015.

Leverandør

Det sør-koreanske verftet som Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) og British Maritime Technology (BMT) var kontraktører for denne leveransen.

Status

16. november 2018 overtok Forsvarsmateriell og Forsvaret KNM «Maud» fra det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Forsvarsmateriell har stått for anskaffelsen og har det formelle eierskapet, mens Sjøforsvaret nå har overtatt driftsansvaret.

Sjøforsvaret overtok driften av fartøyet i 2019.  For tiden utrustes fartøyet med forsvarsspesifikke installasjoner ved Haakonsvern orlogsstasjon. 

Se Forsvarets film om KNM «Maud» her.

Om KNM «Maud»

Om KNM «Maud»

 ​​Lengde overalt: 183 meter

 Bredde: 25,9 meter

 ​​Design dypgang: 8,62 meter

 Max deplasement: ~ 27.500 tonn

 Hastighet: > 18 knop

 Bevæpning: Fire Sea Protector fjernstyrte våpenplattformer (Kongsberg)

 Kjernebesetning: 43 personer

 Tilleggsbesetning: 116 personer​​

To blir én

KNM «Maud» erstatter KNM «Valkyrien» og KNM «Tyr».

Bilder av KNM «Maud»

På Forsvarets mediearkiv kan du laste ned fleres bilde av Sjøforsvarets største fartøy.

KNM «Maud» i Oslofjorden på vei til Revierkaia. (Foto: Martin Giskegjerde/Forsvaret)
KNM «Maud» legger fra kai på Haakonsvern for å bli døpt i Bergen. (Foto: Jacob Østheim/Forsvaret)
Oppstilling på dekk under overtagelsen av KNM «Maud». (Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret)
2013

28. juni - Contract A​ward

2014

Mai - Preliminary Design Review

2015

April - Critical Design Review

2015

22. mai - Steel Cut

2015

15. desember - Keel Lay

2016

4. juni - Launch gjennomført

2018

16. november - Forsvarsmateriell og Forsvaret overtok logistikkfartøyet KNM «Maud»

2019

Sjøforsvaret overtok fartøyet.