2018-11-28-Cyberforsvarets-operasjonssenter-Forsvaret

Virksomhetsprogrammet MAST

MAST står for "militær anvendelse av skytjenester". Forsvaret bruker i liten grad skytjenester i dag. Dette skal MAST endre.

taktisk-feltterminal-forsvaret
De nye skytjenstene skal benyttes av
hele Forsvaret

Om MAST

Kostnadsramme

Kostnadsrammen for hele MAST-programmet ligger på mellom én og to milliarder kroner.

Varighet

Investeringsprogrammet MAST varer frem til 2025.

Virksomhetsprogrammet MAST

Forsvarsmateriell har samlet en rekke investeringsprosjekter som hører sammen i et program.  Derav virksomhetsprogrammet MAST. Omfanget inkluderer IKT-plattformer for alle relevante formål i Forsvaret, inkludert kommando og kontroll, forvaltning, logistikk, kontorstøtte, samhandling og digitalisering.

I dag bruker Forsvaret skyteknologi i liten grad.  Målet er å oppnå mer effektiv informasjonsdeling, samhandling og gjennomgående tjenester for nasjonale styrker i operasjoner, samt med aktører i totalforsvaret og allierte. De nye skyløsningene skal erstatte og oppgradere mye av det Forsvaret driver med. 

Virksomhetsprogrammet MAST varer fra 2019 og frem til 2025. 

STATUS

Forsvarsmateriell lyste i april 2019 ut den første offisielle anbudskonkurransen i MAST-sammenheng. Denne plan- og designkonkurransen var en forløper til fremtidige konkurranser i program MAST. Forsvarsmateriell ba industrien om råd for hvordan Forsvarets digitale infrastruktur burde bygges opp fra bunnen - ikke bare til å bygge skytjenester.  Flere enn 20 virksomheter deltok. I juni 2019 ble en bred konstellasjon bestående Sopra Steria, HPE, Microsoft, Pearl Consulting, VMWare og Sap Norge kåret til vinneren. 

Hovedkonkurransen i MAST blir  lyst ut i 2020. Du kan lese mer om status om dette her.

STRATEGISK SAMARBEID

Forsvarsmateriell og virksomhetsprogrammet MAST skal inngå strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder i markedet og i forsvarssektoren. Det er for å sikre at programmet tar ut gevinstpotensialet som ligger i samarbeid med NATO, allierte, næringslivet og andre statlige virksomheter.

MAST-programmet forventer at strategiske partnere stiller med kompetanse og ressurser i programmet. Samarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at det bidrar til gjensidig verdiskapning både for forsvarssektoren og strategiske partnere.

Forkortelsen MAST

MAST er en typisk militær forkortelse og står for "militær anvendelse av skytjenester". Et annet eksempel er NATO - eller North Atlantic Treaty Organization som det fulle navnet lyder. 

2019

MAST etablereres som fullverdig program. Forsvarsmateriells Petter Moe blir programdirektør.

2019

Første anbudskonkurranse i MAST er Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse.

2020

Hovedkonkurransen i MAST lyses ut.

2025

MAST avsluttes.