2018-11-28-Cyberforsvarets-operasjonssenter-Forsvaret

MAST

MAST står for "militær anvendelse av skytjenester". Forsvaret bruker i liten grad skytjenester i dag. Dette skal MAST endre.

taktisk-feltterminal-forsvaret
De nye skytjenstene skal benyttes av
hele forsvarssektoren

Om MAST

Kostnadsramme

Kostnadsrammen for hele MAST-programmet ligger på mellom én og to milliarder kroner.

Varighet

Investeringsprogrammet MAST varer frem til 2025.

MAST

Forsvarsmateriell har samlet en rekke investeringsprosjekter som hører sammen i et program som vi kaller MAST. Men det er ikke utelukkende investeringsprosjekter MAST skal samkjøre. MAST ser også på hvordan man jobber og søker å forbedre dette i alle ledd, til det beste for sektoren.  Derfor er MAST et virksomhetsprogram.

Omfanget inkluderer IKT-plattformer for alle relevante formål i Forsvaret, inkludert kommando og kontroll, forvaltning, logistikk, kontorstøtte, samhandling og digitalisering.

I dag bruker Forsvaret skyteknologi i liten grad.  Målet er å oppnå mer effektiv informasjonsdeling, samhandling og gjennomgående tjenester for nasjonale styrker i operasjoner, samt med aktører i totalforsvaret og allierte. De nye skyløsningene skal erstatte og oppgradere mye av det Forsvaret driver med. 

Virksomhetsprogrammet MAST varer fra 2019 og frem til 2028. 

STATUS

Forsvarsmateriell la 15. januar 2021 ut konkurransen "anskaffelse av strategisk partner innen IKT-leveranser.". Formålet med en  strategisk partner er å bidra til å oppfylle forsvarssektorens behov for effektive, innovative og fremtidsrettede IKT-tjenester. 
Dette skal igjen  bidra til at Forsvaret raskere får tilgang til ny teknologi, og at Forsvaret kontinuerlig drar nytte av den teknologiske utviklingen. Skytjenester er en del av dette.

Den strategiske partneren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret. Forsarssektoren forventer at strategisk partner skal ta initiativ og bidra til modernisering og kostnadseffektiv utvikling, leveranser, drift og vedlikehold. Den strategiske partneren vil også være en rådgiver og bidragsyter på flere nivåer i militære øvelser og operasjoner.

En digital leverandørkonferanse ble avholdt 27.januar med deltakere fra flere enn 35 virksomheter.  

Alle kunngjøringer i konkurransen legges ut her

Konkurransen har tre faser. Først kommer prekvalifiseringen. Etter prekvalifiseringen skal Forsvarsmateriell stå igjen med tre aktører. Disse aktørene blir med videre til en dialogfase, med en påfølgende konkurranse. Konkurransen skal munne ut i et strategisk partnerskap med en av de tre aktørene.  

Verdien av de totale leveransene er estimert til opp mot 16 milliarder kroner. Angitt verdi er basert på nåværende kostnadsbilde for en avtaleperiode på 10 år. Forsvarsmateriell  har en ambisjon om kontraktsinngåelse av valgt strategisk partner innen sommeren 2022. 

Forsvarsmateriell lyste i april 2019 ut den første offisielle konkurransen i MAST-sammenheng. Denne plan- og designkonkurransen var en forløper til fremtidige konkurranser i program MAST. Forsvarsmateriell ba industrien om råd for hvordan Forsvarets digitale infrastruktur burde bygges opp fra bunnen - ikke bare til å bygge skytjenester.  Flere enn 20 virksomheter deltok. I juni 2019 ble en bred konstellasjon bestående Sopra Steria, HPE, Microsoft, Pearl Consulting, VMWare og Sap Norge kåret til vinneren. 

STRATEGISK SAMARBEID

Forsvarsmateriell og virksomhetsprogrammet MAST skal inngå strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder i markedet og i forsvarssektoren. Det er for å sikre at programmet tar ut gevinstpotensialet som ligger i samarbeid med NATO, allierte, næringslivet og andre statlige virksomheter.

Samarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at det bidrar til gjensidig verdiskapning både for forsvarssektoren og strategiske partnere.

Forkortelsen MAST

MAST er en typisk militær forkortelse og står for "militær anvendelse av skytjenester". 

2019

MAST etablereres som fullverdig program. Forsvarsmateriells Petter Moe blir programdirektør.

2019

Første anbudskonkurranse i MAST er Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse.

2020

Hovedkonkurransen i MAST lyses ut.

2025

MAST avsluttes.