2018-11-28-Cyberforsvarets-operasjonssenter-Forsvaret

MAST

MAST står for "militær anvendelse av skytjenester". Forsvaret bruker i liten grad skytjenester i dag. Dette skal MAST endre.

taktisk-feltterminal-forsvaret
De nye skytjenestene skal benyttes av
hele forsvarssektoren

MAST

Forsvarsmateriell har samlet en rekke investeringsprosjekter som hører sammen i et program som vi kaller MAST. Men det er ikke utelukkende investeringsprosjekter MAST skal samkjøre. MAST ser også på hvordan man jobber og søker å forbedre dette i alle ledd, til det beste for sektoren. Derfor er MAST et virksomhetsprogram.

Omfanget inkluderer IKT-plattformer for alle relevante formål i Forsvaret, inkludert kommando og kontroll, forvaltning, logistikk, kontorstøtte, samhandling og digitalisering.

I dag bruker Forsvaret skyteknologi i liten grad. Målet er å oppnå mer effektiv informasjonsdeling, samhandling og gjennomgående tjenester for nasjonale styrker i operasjoner, samt med aktører i totalforsvaret og allierte. De nye skyløsningene skal erstatte og oppgradere mye av det Forsvaret driver med. 

Virksomhetsprogrammet MAST varer fra 2019 og frem til 2028. 

STATUS

Forsvarsmateriell la 15. januar 2021 ut konkurransen "anskaffelse av strategisk partner innen IKT-leveranser.". Formålet med en  strategisk partner er å bidra til å oppfylle forsvarssektorens behov for effektive, innovative og fremtidsrettede IKT-tjenester. 
Dette skal igjen  bidra til at Forsvaret raskere får tilgang til ny teknologi, og at Forsvaret kontinuerlig drar nytte av den teknologiske utviklingen. Skytjenester er en del av dette.

Den strategiske partneren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret. Forsvarssektoren forventer at strategisk partner skal ta initiativ og bidra til modernisering og kostnadseffektiv utvikling, leveranser, drift og vedlikehold. Den strategiske partneren vil også være en rådgiver og bidragsyter på flere nivåer i militære øvelser og operasjoner.

En digital leverandørkonferanse ble avholdt 27. januar 2021 med deltakere fra flere enn 35 virksomheter.  Etter den første prekvalifiserende runden gikk Accenture, Capgemini og Sopra Steria videre. 

Konkurransen har dermed gått over i en ny fase - dialogfasen. De tre kvalifiserte leverandørene og deres respektive, støttende virksomheter eller underleverandører blir med videre til dialogfasen, som skal vare frem til høsten.

Alle kunngjøringer i konkurransen legges ut her

OM KONKURRANSEN

Konkurransen har tre faser. Først kommer prekvalifiseringen. Etter prekvalifiseringen skal Forsvarsmateriell stå igjen med tre aktører. Disse aktørene blir med videre til en dialogfase, med en påfølgende konkurranse. Konkurransen skal munne ut i et strategisk partnerskap med en av de tre aktørene.  

Verdien av de totale leveransene er estimert til opp mot 16 milliarder kroner. Angitt verdi er basert på nåværende kostnadsbilde for en avtaleperiode på 10 år. Forsvarsmateriell  har en ambisjon om kontraktsinngåelse av valgt strategisk partner i første kvartal 2023. 

STRATEGISK SAMARBEID

Forsvarsmateriell og virksomhetsprogrammet MAST skal inngå strategiske partnerskap innen ulike kompetanseområder i markedet og i forsvarssektoren. Det er for å sikre at programmet tar ut gevinstpotensialet som ligger i samarbeid med NATO, allierte, næringslivet og andre statlige virksomheter.

Samarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at det bidrar til gjensidig verdiskapning både for forsvarssektoren og strategiske partnere.

Forkortelsen MAST

MAST er en typisk militær forkortelse og står for "militær anvendelse av skytjenester". 

2019

MAST etablereres som virksomhetsprogram

2021

Konkurransen «anskaffelse av strategisk partnerskap innen IKT-leveranser» legges ut

2022

Ambisjon om signering av kontrakt med strategisk partner

2028

MAST avsluttes