Fakturainformasjon

Forsvarsmateriell følger statens regler for fakturahåndtering.

148

Kontaktinformasjon for faktura:

Spørsmål om fakturering kan sendes til FFT.FRA@mil.no

Postadresse:
Forsvarsmateriell
Postboks 800, postmottak
2617 Lillehammer
 

Elektronisk faktura

Elektronisk faktura og kreditnota skal sendes i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF).
Alle fakturaer til Forsvarsmateriell i formatet EHF sendes til organisasjonsnummer 916 075 855.

På Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sine sider finner du informasjon om hvordan du sender faktura etter EHF-standarden:
dfo.no/fagomrader/okonomiregelverket/faktura

  • Alle fakturaer skannes og behandles maskinelt. Deretter sendes den enkelte faktura til elektronisk behandling hos bestillende avdeling, før den returneres til FØS for utbetaling. 
  • Fakturaen skal alltid ha et felt som angir referanse til et innkjøpsordrenummer.
  • Hver faktura skal kun referere til èn innkjøpsordre. Dette medfører at leverandører ikke kan sende samlefakturaer som treffer flere ordre for godkjenning.
  • Faktura som mangler referanse eller som blir sendt til feil fakturaadresse vil bli returnert til avsenderen.

Forsvarsmateriell opererer med standard 30 dagers betalingsbetingelser.

Har du noen spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Forsvarsmateriells regnskapsfører FØS.

E-post: FFT.FRA@mil.no