NATO-kodifisering

Nato-kodifisering er en standardisert metode for klassifisering, beskrivelse og navnsetting av forsyningsartikler som brukes i Nato.

2014-09-22-Raven-UAV-demontert-Forsvaret

NATO sitt kodifiseringssystem (NCS) er et system hvor materiell og komponenter får et standardisert navn, blir klassifisert og beskrevet etter standardiserte metoder. Det blir også gitt et NATO Stock Number (NSN). Disse numrene, med tilhørende materiellbeskrivelser, brukes i innkjøpskataloger og delelister som nøkkel-identifikatorer innen logistikk- og informasjonssystemer. Gjennom NATO sitt kodifiseringssystem skal militært personell på oppdrag motta riktig materiell for å fullføre oppdraget sitt på best mulig måte.

NCS brukes av alle 29 NATO-land og i 34 «Partnership for Peace»-land. Det norske forsvaret har brukt NCS siden 1959. Systemet fungerer godt som fellesspråk i et internasjonalt miljø, og gir styrkene våre mulighet til å operere effektivt i nasjonale og internasjonale operasjoner. Det gir god samhandling, minsker faren for duplikater, tillater utskiftbarhet, fremmer standardisering og maksimerer logistikkstøtte på en økonomisk måte. NCS forvalter og gir informasjon om:

  • 20 millioner forsynin​​gsartikler
  • Mer enn 34 millioner part-/artikkelnummer
  • Tre millioner produsenter og leverandører (NCAGE-koder og kontaktopplysninger)

Nasjonal kodifiseringsmyndighet

Det norske kodifiseringsbyrå (NCB Norge) er fagmyndighet for NATO-kodifisering i Norge. NCB Norge er plassert i Materiellavdelingen i Forsvarsmateriell. Alle forsyningsartikler som benyttes av det norske Forsvaret skal NATO-kodifiseres og gis et unikt NATO Stock Number (NSN).

Alle nye kontrakter om forsyningsartikler skal inneholde vilkår for gjennomføring av NATO-kodifisering. Se Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) §15.

Den overordnede Kodifiseringsklausulen (Blankett 5004) og blankett for innhenting av data – deleidentifiseringsskjema (Blankett 5006) finner du i bunnen av denne siden.​

NATO Commercial and Governmental Entity

Alle bedrifter som har til hensikt å gjøre forretninger med det norske Forsvaret, Forsvarsmateriell eller med Forsvaret i et NATO- og Pfp-land, må ha en NATO Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE Code). Ved eventuelle spørsmål knyttet til NCAGE-kode, vennligst ta kontakt med det NCB Norge.

For søknad om nyetablering av NCAGE, eller eventuell endring på informasjon tilknyttet eksisterende NCAGE, benytt linken i bunn av siden. 

NMCRL: NATO ​Master Catalogue of Reference for Logistics

NMCRL er en verdensomfattende database som inneholder alle NSN, alle part-/artikkelnummer knyttet til et NSN og alle foretak som er tildelt en ​NCAGE-kode.

Det er mulig å abonnere på NMCRL, noe som gir disse fordelene:

  • Oversikt over alt eget materiell som er tildelt NSN
  • Oversikt over informasjon relatert til et NSN
  • Muligheter for å legge til produktinformasjon (bilder, etc.) for eget materiell tildelt et NSN.​​

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe angående registrering av NCAGE-nummer eller registrering av bedrift kan du kontakte NCAGE eller NCB Norge.

Dame-kontakt-oss-silhuett-forsvarsmateriell
NCB Norge
Mann-kontakt-oss-silhuett-forsvarsmateriell
Vedrørende NCAGE