Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Er du god på læring og kompetanseutvikling? 

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
9 mai 2021

Ønsker du å være med på å styrke og tilrettelegge for en kultur for læring og kunnskapsdeling i Forsvarsmateriell?

Et av Forsvarsmateriells satsningsområder er strategisk kompetanseledelse og vi er derfor i gang med å bygge opp og systematisere etatens utviklings- og læringstiltak. Forsvarsmateriellskolen er en nyopprettet enhet som skal utvikle, koordinere og evaluere kompetansehevende tiltak for ledere og medarbeidere i tett samarbeid med relevante fagpersoner. 

Vi søker en rådgiver som vil være med å styrke Forsvarsmateriells kompetanseutviklingstilbud til våre medarbeidere. For å sikre gode pedagogiske læringstiltak vil du samarbeide tett med relevante fagpersoner i utarbeidelse av kursene.

Vi søker deg som har kunnskap om og interesse for å anvende pedagogiske og nytenkende metoder for læring , og synes det er givende å jobbe med oppbygning og kontinuerlig forbedring av kompetansearbeidet. Du har kunnskap om mulighetene som ligger i digitalisering av opplæring, og har forståelse for at gode systemer for kompetanseutvikling og -oppfølging gir oss et fortrinn.

Stillingen som kursrådgiver er nyopprettet, og du vil få mulighet til å være med på å forme og utvikle stillingen. Vi har også opprettet en ny stilling som kurskoordinator innenfor samme område.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving for å sikre at kursene har god pedagogisk oppbygning og gjennomføres på hensiktsmessig plattform
 • Utvikle og sikre gjennomføring av kompetansehevende tiltak, samt administrasjon og oppfølging av kompetansemidler
 • Samarbeide med både interne og eksterne aktører i utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak
 • Bidra til å implementere E-læringsverktøy
 • Lage og sikre produksjon av digitale læringstiltak 
 • Være kontaktperson innenfor kompetanse- og kursutvikling, internt og mot eksterne utdanningsinstitusjoner  
 • Utarbeide og følge opp langsiktige og årlige kompetanse- og læringsplaner, budsjettoppfølging kan bli aktuelt
 • Bidra i kompetansekartlegginger, -analyser og -evalueringer, og følge opp behov for kompetansehevende tiltak
 • Utvikle og etablere nye arenaer for læring og kunnskapsdeling

FMA-skolen er i startfasen og nye/endrede arbeidsoppgaver knyttet til området er påregnelig fremover.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Master fortrinnsvis innen pedagogikk, eller andre relevante fagområder som organisasjon/ledelse/HR/IT 
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra å jobbe med opplæring - og kursutvikling, fortrinnsvis i større komplekse organisasjoner
 • Erfaring med digitalisering og bruk av teknologi innen kompetanseområdet
 • Kunnskap om anvending av pedagogiske og nytenkende metoder for læring
 • Erfaring med å holde kurs, lede og fasilitere workshops
 • Du har meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO secret

Ønskelig:

 • Erfaring med anskaffelse og/eller utvikling av digitale kompetanseutviklingsplattformer
 • Budsjetterfaring
 • Kjennskap til offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape relasjoner og nettverk
 • Gode samarbeidsevner
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Initiativrik og ansvarsbevisst
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kode 1434 rådgiver, lønnsspenn fra kroner 555 800 til 643 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
9 mai 2021
For mer informasjon, kontakt
Fride Halmøy
Tittel: HR sjef
Telefon:
E-post: fhalmoy@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!