Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagleder applikasjon

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023

Er du strukturert, proaktiv og flink til å koordinere og følge opp leveranser? Har du også IT-utdanning eller relevant erfaring fra IT-bransjen? Da kan vi tilby deg en utfordrende og spennende stilling som fagleder for vårt applikasjonsteam. 

Som senioringeniør og fagleder i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter får du ansvaret for å koordinere tilpasning av applikasjoner og klient operativsystemer til Forsvarssektorens plattformer. Du blir en del av et sterkt og kompetent team, som deler kunnskap og hjelper hverandre. 

Som fagleder for applikasjon vil du blant annet ressursette, koordinere og prioritere oppgaver for applikasjonsteamet, og sørge for tilrettelegging og -utvikling innad i teamet.  

Ved internt opprykk kan det bli ledig stilling som applikasjonsforvalter kode 1087 overingeniør. 

IKT-kapasiteter utruster Forsvaret og forsvarsektoren med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri

Arbeidsoppgaver

 • Faglig lede applikasjonsteamet
 • Ressurssette, koordinere og prioritere oppdrag
 • Tilrettelegge for kompetansedeling og -utvikling innad i teamet
 • Ivaretar rolle som løsningsarkitekt og bistå i utarbeidelse av avdelingens tekniske målbilder og veikart
 • Rettlede og rådgi innenfor fagområdet
 • Etablere krav, godkjenne, kontrollere og avvikshåndtere
 • Bistå med utarbeidelse av arkitektur og løsningsdesign

Vi benytter en smidig arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevant fagområdet
 • (for overingeniør; utdanning på bacelornivå)
 • Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato secret 

Ønskelig 

 • Fem års erfaring innenfor relevant fagretning 
 • Erfaring med ledelse 
 • Erfaring med tjenesteleveranser 
 • Erfaring med forvaltning av applikasjoner, systemer og skytjenester 
 • Kunnskap om leverandørmarkedet og produsenter  
 • Erfaring med avtale- og lisensforvaltning 
 • Kunnskap om Forsvarssektoren 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk 
 • Har teamkompetanse og evne til å samarbeid med andre  
 • Evne til å koordinere fagområdet på en effektiv måte 
 • Du er kvalitetsorientert og leveransedyktig  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør 1181, lønnsspenn kroner 692 400 til 870 900 brutto pr. år.  (For overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100.) Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Fredrik Bretting Trolsrud
Tittel: Senioringeniør
Telefon: 900 19 073

Søk på stillingen på Webcruiter!