Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør innen ammunisjonssikkerhet - ammunisjonsforvaltningskontroll

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
12 februar 2023

Vi søker deg som vil jobbe med ammunisjonsinspeksjon. Du vil inspisere forsvarssektorens avdelinger for å kontrollere at ammunisjonen forvaltes og brukes i henhold til regelverk. Du har evne til å systematisere og følge opp identifiserte avvik og anbefale forbedringer i ammunisjonsforvaltningen. Du gir støtte innenfor fagområdet internt i avdelingen og til andre avdelinger i forsvarssektoren. 

Om Landkapasiteter:
Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av militært materiell til Forsvarets avdelinger, spesielt Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker. Porteføljen spenner fra komplekse og høyteknologiske våpensystemer som stridsvogner og artilleri til moderne utrustning på den enkelte soldat. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre forvaltningskontroll av ammunisjonstjenesten i forsvarssektoren og utarbeide rapporter 
 • Oppfølging av identifiserte avvik
 • Sikkerhetsmessig oppfølging av ammunisjonstjenesten i Forsvarssektoren ved bruk, lagring, transport, avhending/ destruksjon og vedlikehold 
 • Bidra til utarbeidelse av vedlikeholds- og destruksjonsplaner og operasjonsprosedyrer relatert til ammunisjonsvedlikehold og destruksjon
 • Være en sterk og tydelig rådgiver overfor Forsvaret og FMA sine fagmiljøer 

En del reiseaktivitet må påregnes og stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i Norge og utlandet.
Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innenfor tekniske fag (gjerne som inkluderer tilsynsteknikk)
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum to års relevant erfaring
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret
 • Du må kunne deployere til operasjoner nasjonalt og i utlandet, minimum C1 (Medisinsk skikket for
  inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder)

Ønskelig

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor tekniske fag
 • Kunnskap om forsvarssektoren, spesielt Forsvaret 
 • Kunnskap om ammunisjon og våpensystemer

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Strukturert og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt
 • Evner å ta helhetsansvar for eget fagområde og saksbehandle selvstendig 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør stillingskode1087, lønnsspenn kroner 553 500 til 689 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer
med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
12 februar 2023
For mer informasjon, kontakt
Morten Kjellvang
Tittel: oberstløytnant
Telefon: 92610221

Søk på stillingen på Webcruiter!