Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør innen materiellforvaltning

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023

Vi ser etter deg som er proaktiv og med lidenskap for struktur og kontroll. Har du IT-utdanning eller relevant erfaring fra IT-bransjen, samt kunnskap om- og interesse for informasjonssystemer med fokus på materiellforvaltning? Da kan vi tilby deg en utfordrende og spennende stilling som materiellforvalter i vårt materiellteam.

Som overingeniør og materiellforvalter vil du jobbe i et sterkt fagteam, der du blant annet vil bidra til fremskaffelse, forvaltning og utfasing av Forsvarets IKT-materiell tilknyttet plattformområdet. Du vil også jobbe med registrering og strukturering av IKT-materiell i vårt ERP-system, samt gi råd og utarbeide prosedyrer og rutiner innen materiellforvaltning.

IKT-kapasiteter utruster Forsvaret og forsvarsektoren med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Fremskaffe, forvalte og utfase materiell, utarbeide dokumentasjon for sikkerhetsgodkjenning, bruk og vedlikehold
 • Utrede og gi råd i spørsmål tilknyttet fremskaffelse, forvaltning og utfasing av materiell
 • Etablere krav, godkjenne, kontrollere og avvikshåndtere materiell
 • Jobbe med strukturering i forsvarssektorens ERP-system
 • Utarbeide og implementere prosedyrer og rutiner innen materiellforvaltning

Vi benytter smidig arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen relevant fagområde (annen utdanning og/eller spesielt lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanningsnivå)
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Det er en fordel, men ikke et krav, om du har:

 • Tre års erfaring innenfor relevant fagretning
 • Erfaring med å jobbe i team
 • Erfaring med materiellforvaltning
 • Erfaring med bruk av SAP, eller eventuelt tilsvarende ERP system

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Har evne til å jobbe systematisk og å samarbeide med andre   
 • Du er kvalitetsorientert og leveransedyktig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1087 overingeniør i lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023
For mer informasjon, kontakt
Roar Volden
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 91347642

Søk på stillingen på Webcruiter!