Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Produksjonsleder fellesmateriell

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
8 oktober 2023

Vi søker etter deg som evner å se sammenhengene mellom mennesker, materiellbehov, teknologiutvikling og produksjon: Du er en tydelig, strukturert og analytisk person med kunnskap om og interesse for å bidra til at forsvarssektorens materiell anskaffes og forvaltes på en best mulig måte. 

Du koordinerer avdelingens ressurser for best mulig effektiv og bærekraftig måloppnåelse innen avdelingens produksjonsområder.

Vi søker deg som er både ambisiøs og engasjert, og som ønsker å være med på å videreutvikle leveransene våre. 

Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer kroppsnært, samt CBRN-materiell, sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyningsmateiell, testmateriell, veterinærmateriell, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjonsleder og assisterende avdelingssjef 
 • Lede og organisere den daglig produksjonen i avdelingen, samt legger til rette for at organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse pålagte oppgaver med spesiell fokus på driftsoptimalisiering 
 • Lede og koordinere saksbehandling, beslutningsprosesser og rapportering innen avdelingens ansvarsområder
 • Bidra i avdelingens strategiutvikling og samarbeid med industri, forsvarssektoren og offentlig sektor for øvrig 

  Stillingen inngår i avdelingssjefens ledergruppe

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Master innen fagområder som systemteknikk, vedlikeholdsstyring, logistikk, prosjektledelse, administrasjon, økonomi, produktutvikling, produksjons- og teknologiledelse, Supply Chain Management eller tilsvarende
 • Annen relevant utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det stilles krav om ledererfaring på midlere nivå, minimum 2 år som seksjonssjef, kontorsjef, faglig leder eller tilsvarende
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret før tiltredelse 

Ønskelig:

 • Militær offisersutdanning

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God system- og teknologiforståelse 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Du er løsningsorientert, handlekraftig og har evne til å oppnå resultater 

Som faglig leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som sjefingeniør kode 1088, lønnsspenn kroner 821 100 til 996 000 brutto pr. år (ltr 78-85). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmijø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
8 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Ottar Tømmerstøl
Tittel: avdelingssjef
Telefon: 480 10 715

Søk på stillingen på Webcruiter!