Om Forsvarsmateriell

Om Landkapasiteter: Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av militært materiell til Forsvarets avdelinger, spesielt Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker. Porteføljen spenner fra komplekse og høyteknologiske våpensystemer som stridsvogner og artilleri til moderne utrusning på den enkelte soldat.

Produksjonsleder landmateriell

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Teknisk avdeling Landkapasiteter
Søknadsfrist:
8 oktober 2023

Vi søker etter deg som evner å se sammenhengene mellom mennesker, materiellbehov, teknologiutvikling og produksjon: 
Du er en tydelig, strukturert og analytisk person med kunnskap om og interesse for å bidra til at forsvarssektorens materiell anskaffes og forvaltes på en best mulig måte.

Du koordinerer avdelingens ressurser for best mulig effektiv og bærekraftig måloppnåelse innen avdelingens produksjonsområder.
Vi søker deg som er både ambisiøs og engasjert, og som ønsker å være med på å videreutvikle leveransene og prosessene våre.

Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for fellesmateriell som utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyningsmateriell, veterinærmateriell, kjemikalier, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. 
Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet. 

Arbeidsoppgaver

 • Produksjonsleder og assisterende avdelingssjef
 • Lede og organisere den daglige produksjonen i avdelingen, samt legger til rette for at organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse pålagte oppgaver med spesiell fokus på driftsoptimalisering
 • Lede og koordinere saksbehandling, beslutningsprosesser og rapportering innen avdelingens ansvarsområder
 • Bidra i avdelingens strategiutvikling og samarbeid med industri, forsvarssektoren og offentlig sektor for øvrig
 • Stillingen inngår i avdelingssjefens ledergruppe. 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Master innen fagområder som produksjons- og teknologiledelse, systemteknikk, vedlikeholdsstyring, logistikk, prosjektledelse, administrasjon, økonomi, produktutvikling, supply chain management eller tilsvarende
 • Annen relevant utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det stilles krav om ledererfaring på midlere nivå, minimum 2 år som seksjonssjef, kontorsjef, faglig leder eller tilsvarende
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse

  Ønskelig:  
 • Militær offisersutdanning 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God system- og teknologiforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Du er løsningsorientert, handlekraftig og har evne til å oppnå resultater 

Som faglig leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøer.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som sjefingeniør kode 1088, lønnsspenn kroner 821 100 til 996 000 brutto pr. år (ltr 78-85). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan lønn ut over angitt lønnsspenn vurderes. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

  Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmijø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Teknisk avdeling Landkapasiteter
Søknadsfrist:
8 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Øyvind Heien
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 954 87 744

Søk på stillingen på Webcruiter!