Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Prosjektleder

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
6 juni 2023

Er du en prosjektleder som liker å skape resultater i samarbeid med andre mennesker? Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter søker en dyktig prosjektleder som fortrinnsvis har kompetanse og erfaring innen prosjektledelse, eller prosjektarbeid. Prosjektavdelingen gjennomfører materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Sjøforsvaret. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og sjøsystemer. Prosjektseksjonen for Maritim teknologi og robotikk (MARTEK) har en bred og variert prosjektportefølje med hovedvekt på prosjekter som omhandler implementering av ny teknologi på eksisterende plattformer, og i økende grad autonome og robotiserte systemer.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du ha ansvar for:

 • Planlegge, etablere, lede og styre gjennomføringen av prosjekter
 • Rapportere fremdrift, økonomi og ytelse i prosjektet
 • Koordinere arbeidet mellom alle interne og eksterne aktører tilknyttet prosjektet
 • Ivareta ansvaret for samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt
 • Egenutvikling innen eget fagfelt

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektarbeid
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Master innen relevant fagområde
 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer som IFS og SAP
 • Dokumentert utdaninng innen prosjektledelse
 • Erfaring eller kjennskap til Forsvarssektorens virksomhet og materiellstyringsprosesser

Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektleder i Forsvarsektoren, hvis man ikke har denne utdanningen.

Personlige egenskaper

 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du utviser høy ansvarsfølelse og gjennomføringsevne
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidige som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som prosjektleder kode 1113, lønnsspenn kroner 692.400 til 870.900. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling   

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.    

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
6 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Beate Follo
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 97189456

Søk på stillingen på Webcruiter!