Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgiver, internasjonalt materiellsamarbeid

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
4 oktober 2023

Ønsker du å jobbe med Forsvarets internasjonale partnere og har interesse for den rivende teknologiske utviklingen sektoren står midt i?  

Vi søker etter en person som har kunnskap om og interesse for internasjonalt materiellsamarbeid, og som kan bidra til oversikt og kontroll med den teknologien Forsvaret er avhengig av. Saksfeltet vil være i brytningen mellom Forsvaret og den sivile forsvarsindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. 

Kontor for Materiellsamarbeid i Investeringsavdelingen skal sikre at Forsvarsmateriell ivaretar sitt helhetlige ansvar for fagområdet materiellsamarbeid. Vi har ansvar for samarbeid med partnere internasjonalt, samt internasjonale organisasjoner og industri. Vi følger opp Forsvarsmateriells multilaterale forpliktelser, herunder støtte til egen ledelse og til Forsvarsdepartementet. Vi skal også ivareta Forsvarsmateriells bidrag til trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk forsvarsindustri. 
Videre har Kontor for Materiellsamarbeid et særlig ansvar for å beskytte norskutviklet forsvarsteknologi og sørge for at systemer som er kritiske for Forsvaret kan videreutvikles på en trygg måte og ikke blir kjent for uvedkommende. Vi søker derfor etter en ny medarbeider som ønsker en spennende arbeidshverdag hvor du bidrar til at norsk forsvarsteknologi beskyttes på en god måte, samtidig som teknologi utvikles videre i samarbeid med industri og partnere.

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å fremskaffe trygt og sikkert materiell til Forsvaret. Investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell er ansvarlig for å fremskaffe materiell gjennom investeringsprosjekter etter oppdrag og retningslinjer fra Forsvarsdepartementet. De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å ivareta Forsvarsmateriells ansvar for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi, herunder saksbehandling iht relevant lov- og regelverk, strategier og føringer, noe som innebærer utstrakt kontakt med norsk og internasjonal forsvarsindustri, samt relevante aktører i sektoren
 • Delta i videreutvikling av kontorets funksjon som et Internasjonalt programkontor for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi
 • Delta i koordinering og videreutvikling av samarbeid med internasjonale partnere for å ivareta Forsvarsmateriells internasjonale forpliktelser, inkludert opp mot det Europeiske forsvarsfondet (EDF)
 • Delta i koordinering og støtte av ledelsen i Forsvarsmateriell, samt Forsvarsdepartementet knyttet til utstillinger og møter i forbindelse med materiellsamarbeid i Norge og utlandet
 • Bidra som en sterk og tydelig rådgiver overfor ledelsen i Forsvarsmateriell, Forsvarsdepartementet  og norsk industri i saker som angår internasjonalt materiellsamarbeid

  Det må påregnes noe reisevirksomhet.

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på bachelor-nivå innen samfunnsvitenskapelige, juridiske eller tekniske/industrielle fag
 • Interesse for sikkerhetspolitiske spørsmål og prioriteringer
 • Meget gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Militær utdanning (stabsskole, VOU) for sivile med militær bakgrunn kan vurderes på lik linje med sivil utdanning
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

  Ønskelig: 
 • Relevant utdanning på master-nivå innen samfunnsvitenskapelige, juridiske eller tekniske/industrielle fag
 • Arbeidserfaring fra internasjonalt samarbeid enten på myndighetsnivå eller i industri
 • Arbeidserfaring med forvaltningsoppgaver enten i departementale prosesser eller hos industri knyttet til internasjonale forhold og/eller teknologi.  

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i faglig utvikling, har god generell teknologiforståelse og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du har gode analytiske evner og evne til å jobbe strukturert og systematisk uten å miste helheten av syne
 • Du er ansvarsbevisst og har høy integritet
 • Du har høy arbeidskapasitet og god evne til samhandling, dialog og kommunikasjon, samt evne til å skape tillit

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.  
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning og i gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon..  

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kroner 615 700 til 720 100 brutto pr. år (ltr 63-72). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

  Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
4 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Stian Bendiksen
Tittel: Kontorsjef
Telefon: 992 79 252

Søk på stillingen på Webcruiter!