Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Seniorrådgiver, internasjonalt materiellsamarbeid

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
4 oktober 2023

Ønsker du å jobbe med Forsvarets internasjonale partnere og har interesse for den rivende teknologiske utviklingen sektoren står midt i?  

Vi søker etter en person som har kunnskap om og  interesse for internasjonalt materiellsamarbeid og norskutviklet forsvarsteknologi, og kan bidra til å videreutvikle den teknologien Forsvaret er avhengig av. Saksfeltet vil være i brytningen mellom Forsvaret og den sivile forsvarsindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. 

Kontor for Materiellsamarbeid skal sikre at Forsvarsmateriell ivaretar sitt helhetlige ansvar for fagområdet materiellsamarbeid. I dette inngår samarbeid med våre viktigste partnere internasjonalt, samt internasjonale organisasjoner, samarbeidsinitiativ og industri. Kontoret har ansvar for oppfølging av Forsvarsdepartementets Strategi for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi, og har gjennom dette ansvar for å ivareta helhetlig videreutvikling av norskutviklet forsvarsteknologi gjennom rollen som Internasjonalt programkontor. Kontoret har også ansvaret for å følge opp og koordinere FMAs bi- og multilaterale forpliktelser knyttet til materiellsamarbeid, herunder støtte til Forsvarsdepartementets (FD) internasjonale arbeid, samt støtte til FMAs ledelse i forbindelse med reiser og besøk.   
Kontoret skal også ivareta FMAs ansvar og medvirkning til oppfølging og utvikling av trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk forsvarsindustri.   
Kontoret er under utvikling, og antall oppgaver er økende. Vi søker derfor etter en ny medarbeider som kan bidra i et faglig sterkt arbeidsmiljø. Du vil bli plassert inn som seniorrådgiver og rapportere til kontorsjef for materiellsamarbeid. 

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å fremskaffe trygt og sikkert materiell til Forsvaret. Investeringsavdelingen har ansvar for materiellinvesteringsprosessen.  De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til videreutvikling av kontorets funksjon som et Internasjonalt programkontor for norskutviklet forsvarsteknologi, slik som missilteknologi og luftvern
 • Bidra til koordinering og videreutvikling av samarbeid med internasjonale partnere for norskutviklet forsvarsteknologi, samt følge opp FMAs internasjonale forpliktelser
 • Delta i kontorets arbeid med å ivareta FMAs ansvar for beskyttelse av norskutviklet forsvarsteknologi
 • Delta i koordinering og støtte av ledelsen i FMA, samt Forsvarsdepartementet (FD) knyttet til utstillinger og møter i forbindelse med materiellsamarbeid i Norge og utlandet
 • Bidra som en tydelig rådgiver overfor ledelsen i FMA, Forsvarsdepartementet  og norsk industri i saker som angår internasjonalt materiellsamarbeid

  Det må påregnes noe reisevirksomhet.

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på master-nivå innen samfunnsvitenskapelige eller tekniske/industrielle fag
 • Arbeidserfaring fra samarbeid myndigheter og industri, som koordineringsansvar eller i prosjektsammenheng
 • Interesse for sikkerhetspolitiske spørsmål og prioriteringer
 • Meget gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Militær utdanning (stabsskole, VOU) for sivile med militær bakgrunn kan vurderes på lik linje med sivil utdanning
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

  Ønskelig: 
 • Arbeidserfaring fra internasjonalt samarbeid enten på myndighetsnivå eller industri
 • Arbeidserfaring med forvaltningsoppgaver enten i departementale prosesser eller hos industri knyttet til internasjonale forhold og/eller teknologi

Personlige egenskaper

 • Du er interressert i faglig utvikling og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du har gode analytiske evner og evne til å jobbe strukturert og systematisk uten å miste helheten av syne
 • Du er ansvarsbevisst og har høy integritet
 • Du har god evne til samhandling, dialog og kommunikasjon, samt evne til å skape tillit

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning og i gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 692 400 til 870 900 brutto pr. år (ltr 70-80). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

  Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.  Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
4 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Stian Bendiksen
Tittel: Kontorsjef
Telefon: 992 79 252

Søk på stillingen på Webcruiter!