Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Vil du jobbe med bekledning og utrustning til Forsvarets soldater?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
26 september 2021

Vi søker nå etter en person som har kunnskap om- og interesse for beskyttelsesutstyr til Forsvarets soldater.

Seksjonen har fagmyndighet for materiell til soldaten. Dette omfatter alt fra fottøy, underbekledning, og alle typer uniformer, til beskyttelsesvester, hjelmer, soveposer og liggeunderlag. Stillingen vil bidra inn i materiellarbeidet beskyttelses materiell til soldaten som beskyttelsesvester mot splinter, håndvåpen og stikk, hjelmer, nærkamp treningsmateriell og massetjenestemateriell. Vi søker en person med god materialforståelse og kjennskap til bruk av denne type materiell. 
Vi jobber tett med andre avdelinger i forsvarssektoren, leverandører og internasjonale samarbeidspartnere. 

Om Landkapasiteter:

Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og utføre saksbehandling oppfølging innen fagområdet beskyttelsessystemer for anskaffelser og for materiellet i bruk
 • Oppdatere og videreutvikle Forsvarsmateriell sine materialspesifikasjoner for beskyttelsesmateriell
 • Støtte opp seksjonens arbeid med test og verifikasjon av materialkvalitet
 • Være med å utarbeide funksjonelle materialkrav som dekker Forsvarets behov for eksempel til beskyttelsesnivå, vekt, volum, slitasje, flammehemming og miljø
 • Utføre teknisk saksbehandling og eierskapsforvaltning innen eget ansvarsområde 
 • Holde deg oppdatert innen forskning og utvikling hos Forsvaret, industri og samarbeidspartnere 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innenfor relevant fagretning, som for eksempel materialer, tekstil, kjemi og tilsvarende
 • Annen utdanning eller relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Minst 3 år relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret  

Ønskelig 

 • Minst 3 års erfaring knyttet til beskyttelsesmateriell
 • Erfaring innen offentlig forvaltning eller fra leverandørmarkedet 
 • Erfaring med forsvarssektoren, spesielt Forsvaret og relevant ansvarsområde 
 • Erfaring fra leverandøroppfølging, produktutvikling og produktoppfølging 
 • Kjennskap til og kunnskap om ulike standarder som er relevant for fagområdet 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Strukturert og har en systematisk arbeidsmetodikk 
 • Evne til å samarbeide med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1364, lønnsspenn kroner 543 400 til 677 600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
26 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Thrude Jeanette Leirvik
Tittel: Sjef fagseksjonen
Telefon: 98215798
E-post: tjleirvik@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!