Vårt ansvarsområde

Norge skal anskaffe 52 kampfly av typen F-35A CTOL (Conventional Take off and Landing) inkludert alle tilhørende våpen, støttesystemer og initiell utdanning. ​​​

Avdelingen skal ivareta omfanget knyttet til alle hoved- og delleveransene som kreves for et F-35 våpensystem. Prosjekteierskapet for kampflyanskaffelsen er tillagt Forsvaret ved forsvarssjefen, mens Forsvarsmateriell er prosjektansvarlig for anskaffelser og overføring til drift.

Avdelingen er lokalisert på Kjeller rett utenfor Lillestrøm og har representanter ved ulike underavdelinger knyttet til det flernasjonale programkontoret i USA.

Vår viktigste satsing innen luftdomenet: Kampflyprogrammet

Når vi skal anskaffe nye kampfly til Forsvaret, har vi samlet flere anskaffelser eller investeringsprosjekter i det vi kaller et investeringsprogram. Kampflyavdelingen jobber i hovedsak med anskaffelsen av F-35, eller det vi kalle kampflyprogrammet.

F-35-systemet besto sin første store test da F-35 ble deployert fra Ørland flystasjon til Luftforsvarets base Rygge i november 2019 (oppnådde IOC – Initial Operational Capability). Under deployeringsøvelsen testet Luftforsvaret kampflyene, personell og våpen under alle typer forhold slik at vi er sikre på at de kan løse oppdrag for landet. 

Les mer om programmet bak anskaffelsen her: 

Ledige stillinger i Kampflyavdelingen

Det er for tiden ingen ledige stillinger i Kampflyavdelingen.

Har du spørsmål om å søke jobb hos oss?

Vi har samlet ofte stilte spørsmål fra jobbsøkere om blant annet sikkerhetsklarering, krav i stillingsutlysningen og selve søkeprosessen.

Få svar på praktiske spørsmål
2016-04-Frank-hernes-portrett-Forsvarsmateriell

Flyvende engasjement

Siden han var guttunge har Frank Hernes vært forelsket i F-16 jagerfly. Da han startet i Forsvaret var det for å bli pilot. Slik gikk det ikke – likevel har han arbeidet med fly hele sitt voksne liv.