Vard skal bygge nye kystvaktfartøy

25. juni 2018 ble verftet Vard Langsten tildelt kontrakten om bygging av tre nye helikopterbærende kystvaktfartøyer med isforsterkede egenskaper.

Kontraktsignering mellom Vard og Forsvarsmateriell (Foto: Asgeir Spange Brekke)
Kontraktsignering mellom Vard og Forsvarsmateriell (Foto: Asgeir Spange Brekke)

– Forsvarets viktigste bidrag til nordområdepolitikken er suverenitetshevdelse og tilstedeværelse i nord. Disse nye fartøyene skal erstatte de tre helikopterbærende Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. kystvaktfartøyene i Nordkapp-klassen som ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Regjeringen har gjort viktige grep for å forbedre forsvarsevnen. Ett av dem er å forsere leveranser av kystvaktfartøyene slik det første fartøyet kan leveres allerede i 2022. Regjeringen har dessuten sørget for at fartøyene skal bygges ved et norsk verft for å sikre nasjonal beredskap og sikker forsyning innenfor det maritime området. Og ikke minst sikrer regjeringen arbeidsplasser for norsk verftsindustri, sier forsvarsministeren.

2018-06-25-Vard-nye-kystvaktfartoy-Forsvarsmateriell
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kontraktsverdien med verftet er på cirka 5,2 milliarder kroner, mens total kostnadsramme for prosjektet er 6, 8 milliarder kroner. Totalrammen skal, i tillegg til verftskontrakten, blant annet dekke andre anskaffelser, prosjektets driftskostnader og usikkerhetsavsetning.

Forsvarsmateriell, etaten med ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell, signerte på vegne av Forsvarsdepartementet kontrakten på tre nye kystvaktfartøyer.

– Av hensyn til Forsvarets behov innenfor forsyningssikkerhet og beredskap, ble det bestemt at kun norske verft skulle delta i konkurransen. Vard var tilbyderen som samlet sett best tilfredsstilte konkurransegrunnlagets krav og Forsvarets behov, sier Mette Sørfonden, direktør Forsvarsmateriell.

2018-06-25-Signering-nye-kystvaktfartoy-vard-Forsvarsmateriell
Direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden, og konsernsjef i Vard, Roy Reite, gratulerte hverandre etter kontraktsigneringen. (Foto: Asgeir Spange Brekke)

Kystvakten er statens primære myndighetsutøver til havs og ivaretar den maritime sikkerheten sammen med øvrige etater med ansvar i det maritime domenet. 

Kystvakten består i dag av en flåte på 13 fartøyer, hvorav fire helikopterbærende, som opererer i hele Norges maritime interesseområde, inkludert arktiske farvann. Fartøyene bidrar daglig med bl.a. suverenitetshevdelse, søk og redning, ressursforvaltning og oljevern.

De tre helikopterbærende kystvaktfartøyene i Nordkapp-klassen ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet og vil nå sin tekniske levealder om få år. Teknologivalg på de nye kystvaktfartøyene vektlegger miljøorientert løsninger innenfor det mulighetsrommet som fartøyenes oppgaver, operasjonsmønster og operasjonsområde tillater. Fartøyene bygges etter de strengeste DNV GL krav for miljø- og utslippskrav, inkludert fremtidige utslippskrav som er varslet innført.

– Fartøyene planlegges levert til Forsvaret i perioden 2022 til og med 2024. Vard gruppen er en stor nasjonal aktør innen bygging av spesialiserte fartøyer med fem skipsverft lokalisert i Norge. De har tidligere blant annet bygget KV Svalbard og Etterretningstjenestens nye skip Marjata. Andelen norske underleverandører er stor i tilbudet fra Vard og vil bidra til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen, avslutter forsvarsministeren.