Mottak av artillerisystemer til Hæren

Forsvarsmateriell har mottatt de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation i Sør-Korea.

Fra venstre: Hanwha Defence Cooperation administrerende direktør Sungsu Lee, Forsvarsmateriells direktør Mette Sørfonden.
Fra venstre: Hanwha Defence Cooperation administrerende direktør Sungsu Lee, Forsvarsmateriells direktør Mette Sørfonden.

​Under en høytidelig seremoni mottok i dag Forsvarsmateriell de første artillerisystemene til Hæren hos leverandøren Hanwha Defence Cooperation  (før Hanwha Land Systems) i Sør-Korea. 

Artillerisystemet K9 Thunder fra  Hanwha Defence Cooperation er et ferdig utviklet og verifisert skyts som tilfredsstiller Forsvarets behov og krav. Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og Hanwha Defence Cooperation ble signert i desember 2017, og  omfatter en leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 systemer. K9 Thunder 155mm L/52 skyts er et av verdens mest utbredte L/52 skyts og finnes i stort antall i Korea og Tyrkia. Finland har kjøpt det samme systemet av  Hanwha Defence Cooperation

Artillerisystemene kommer til Rena i desember, der de vil testes en periode. Formell overlevering til Hæren er planlagt høsten 2020.  Kontrakten har en verdi av 1,8 milliarder kroner.

Prosjekt

Artillerianskaffelse

Tre kontrakter inngår i hovedkontrakten for artillerisystemet K9 Vidar; hovedkontrakten som omhandler leveransen av selve våpensystemet, vedlikeholdsavtalen og en avtale om etablering av teknisk kompetansesenter i Bjerkvik.

Hovedkontrakten omfatter en leveranse av 24 skyts (K9) med tilhørende ammunisjonskjøretøy (K10), med opsjon på ytterligere 24 systemer.

Vedlikeholdsavtalen omfatter rammeavtaler for avrop og anskaffelse av reservedeler og teknisk støtte i levetiden til artillerisystemet.

Avtalen om etablering av teknisk kompetansesenter artilleri innebærer oppbygging av kompetanse, leveranse av testutstyr og simulator til vognføreropplæring. 

Kontraktør

Kontrakten ble inngått med Sør-koreanske Hanwha Land Systems i slutten av 2017. I kontrakten inngår det en avtale for logistikkstøtte i materiellets levetid og en avtale for etablering av et teknisk kompetansesenter ved Bjerkvik Tekniske Verksted.

Før inngåelsen av hovedkontrakten ble en industrisamarbeidsavtale med Sør-Korea signert.

Organisering

Forsvarsmateriell landkapasiteter er ansvarlig for gjennomføring av anskaffelsen.

Status

Forsvarsmateriell signerte i slutten av 2017 kontrakt på leveranse av 24 skyts med tilhørende ammunisjonskjøretøy, med opsjon på ytterligere 24 systemer til Hæren.

Første leveranse av to skyts og ett ammunisjonskjøretøy fant sted høsten 2019. Resterende materiell ble levert høsten 2020.

Pil