Fregatten Helge Ingstad er nå historie

Forsvarsmateriell og Norscrap West markerte 4. februar at destruksjonen av «Helge Ingstad» er fullført. Nå gjenstår kun administrative gjøremål før avhendingsprosjektet avsluttes.

Et spesielt oppdrag

Det var i starten av 2021 Forsvarsmateriell ga Norscrap oppdraget om å destruere fartøyet. Da hadde det gått litt over to år siden fregatten kolliderte med tankskipet "Sola TS" i Hjeltefjorden nord for Bergen.

Etter ulykken i Hjeltefjorden og en krevende hevingsoperasjon, fikk Forsvarsmateriell i oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å destruere fartøyet, da det ble klart at en reparasjon av KNM "Helge Ingstad" trolig ville bli dyrere enn å kjøpe en ny fregatt og være forbundet med risiko. 

Han som fikk oppdraget i Forsvarsmateriell om å avhende fartøyet, var avhendingssjef Magnus Hansvold. Han forklarer at oppdraget som ble gitt var spesielt, ikke minst krevende.

Magnus Hansvold_16x9.jpg
Sjef for avhending i Forsvarsmateriell, Magnus Hansvold.

«Det har pågått et betydelig arbeid siden fregatten ble lagt i opplag i 2019. Dette har vært alt fra vurderinger om hvordan fartøyet best kan avhendes, til utmontering av gradert materiell, samt uttak av reservedeler», forklarer Hansvold. 

Å destruere et krigsfartøy er spesielt i seg selv. "Helge Ingstad" var et avansert krigsfartøy som hadde våpen-, kommunikasjon- og kampsystemer om bord. 
«Det var derfor strenge krav til gjennomføringen av destruksjonen for å ivareta både sikkerhetsmessige hensyn, men ikke minst miljømessige aspekter. Den største utfordringen har vært å ha god kontroll på alle disse systemene som Forsvaret har hatt ansvar for å fjerne og dokumentere», sier Hansvold.  

Selve destruksjonen har vært under streng overvåking. Bare nordmenn har fått lov til å jobbe med destruksjonen. Det har også vært områder i fartøyet med sensitivt materiell, som man har ønsket kontroll på hvem som ser. 
«For oss har det hele veien vært viktig at dette arbeidet har blitt utført på en grundig og forsvarlig måte. Vi er nå glade for å ha avsluttet dette tragiske kapittelet i "Helge Ingstads" skjebne», forteller Hansvold. 
 

Fregatten Helge Ingstad er nå historie6_4000x2250

Bilde fra den krevende hevingsoperasjonen av "Helge Ingstad" i 2019.

Fregatten Helge Ingstad er nå historie7_4000x2250

De store kranlekterne "Gulliver" og "Rambiz" under de første fasene av bergningsaksjonen av KNM "Helge Ingstad". Det som dekker skroget er sjøgress, alger og slam.

Fregatten Helge Ingstad er nå historie8_4000x2250

Fartøyet ble hevet og slept til CCB-Basen på Ågotnes.

Helge Ingstad siste reise3_4000x2250

Den 8. februar 2021 la "Helge Ingstad" ut på sin aller siste reise før hun ble destruert ved Norscrap sine lokaler på Hanøytangen.

Brukes på nytt andre steder

Fregatten som veide rundt 5300 tonn, har det siste året blitt plukket fra hverandre på Norscrap West AS sitt anlegg i Hanøytangen på Askøy. Nå skal skrapmetallet resirkuleres og selges slik at det kan brukes på nytt andre steder.
«Norscrap har skjært opp fartøyet opp i mindre biter, som så har blitt lastet på skip som har blitt sendt til Europa for å smeltes om til armeringsjern, det vil si jern som kan brukes i konstruksjon av for eksempel broer og bygninger», forteller avhendingssjefen.

Før destruksjonen startet hadde Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret fjernet en rekke viktige og uerstattelige deler som kan benyttes om bord i de fire andre gjenværende fregattene. Alt fra spesialstålplater og ammunisjon, i tillegg til svært verdifulle kretskort ble reddet. Store mengder våpensystemer, kampsystemer og sensorer ble også fjernet før skipet ble slept til Hanøytangen.  

I tillegg har Forsvarsmateriell donert en rekke deler til Forsvarsmuseet som skal stilles ut for besøkende. Blant annet har en mannskapslugar blitt tatt ut og bevart. En gassturbin skal blant annet brukes til undervisningsformål i Forsvaret. Det som nå gjenstår av avhendingen av "Helge Ingstad" er i stort av administrativ art.

«Det skal skrives en termineringskontrakt og folkene våre som har vært til stede skal rydde ut av kontorene sine», sier Hansvold.

Fregatten Helge Ingstad er nå historie5_4000x2250

Slik så fartøyet ut før oppklippingen startet. Da hadde man fjernet mye utstyr på forhånd, blant annet strukturdeler som spesialstål fra skroget. Det har i tillegg blitt tatt ut andre reservedeler, alt fra elektronikk til vinduer på broen.  

Betydd mye for mange

Som del av Fridtjof Nansen-klassen var KNM "Helge Ingstad" en viktig bidragsyter i beredskapen og forsvarsevnen til Norge. Ifølge Forsvaret har fregatten operert både i Middelhavet, langs norskekysten og på ubåtjakt i Arktis med havnebesøk på Svalbard. Mer enn 500 personer har tjenestegjort på fartøyet i tiårsperioden.  Ikke minst så har fikk flere ansatte kjennskap til "Helge Ingstad" igjennom både anskaffelses, drifts- og vedlikeholdsløpet  av fregatten. Det er derfor mange som har blitt berørt og kjenner til fartøyet. 

Geir Nyland er en av menneskene som har en nær tilknytning til «Helge Ingstad. Han har jobbet med å destruere fartøyet det siste året. 
«For meg har dette vært veldig spesielt. Jeg har fulgt dette fartøyet fra den første stålplaten ble kuttet i Ferrol og var byggeleder da vi overleverte fartøyet til Sjøforsvaret. Jeg kan ikke si at oppgaven det siste året bare har vært av det hyggelige slaget, men det har vært utrolig interessant og lærerikt. Det er ikke helt rett frem å destruere et fartøy med alle de «grønne» kravene som skal oppfylles underveis. Dette har selvfølgelig gitt oss noen utfordringer i arbeidet», forteller Nyland. 

Geir var også en av personene som fikk være med å feie opp og plassere de siste restene av fartøyet til gjenvinning under markeringen på Hanøytangen. 
«En gest jeg satte stor pris på», forteller Geir. 
 

Fregatten Helge Ingstad er nå historie2_4000x2250

Skrapmetallet fra fregatten resirkuleres og selges slik at det kan brukes på nytt andre steder.

Fregatten Helge Ingstad er nå historie4_4000x2250

Fregatten veide rundt 5300 tonn så det blir en del armeringsjern som kan brukes i konstruksjon av for eksempel broer og bygninger av den.

Avsluttet sin karriere i tjeneste for alliansen

Før ulykken i 2018 har KNM "Helge Ingstad" både operert for NATO, og fraktet kjemiske våpen ut av Syria. I september 2018 gikk KNM «Helge Ingstad» inn i NATOs stående maritime styrke (SNMG1). Denne styrken er del av NATO Response Force, og kan rykke ut på skarpe oppdrag på kort varsel, hvor som helst i verden. 

Soldat fotografert på dekket av fregatten Helge Ingstad til sjøs
Trident Juncture skulle bli den siste øvelsen «Helge Ingstad» deltok i.

Fregatten bidrog med gode kapasiteter, og hadde blant annet oppgaven med å styre anti-ubåt krigføringen innad i styrken. En måned etter at de ble del av SNMG1, deltok KNM "Helge Ingstad" i storøvelsen Trident Juncture hjemme i Norge. Det skulle bli den siste øvelsen fregatten tok del i. 

På vei til neste forpliktelse i Dundee i Scotland, ble historien brått skrevet om. I møte med tankskipet "Sola TS" ble fregattens skjebne avgjort i løpet av få minutter. Den 8. februar 2021, la fregatten ut på sin siste reise, da fartøyet ble slept til Hanøytangen utenfor Bergen for opphugging. Nesten nøyaktig ett år senere er "Helge Ingstad" nå historie.

 

FAKTA

  • Norscrap West AS fikk tildelingen for destruksjon av fregatten «Helge Ingstad». Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og Norscrap West AS ble signert 11. januar, 2021.
  • Anskaffelsen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling.
  • Fartøyet skulle destrueres i Norge. Dette valget ble gjort ut fra skadeomfanget og behovet for å skjerme detaljer om fregatten. Av sikkerhets- og skjermingsmessige grunner var det kun norske leverandører som kunne være med i konkurransen. Det ble stilt strenge krav til gjennomføringen av destruksjonen for å ivareta blant annet miljøkrav og sikkerhetshensyn.
  • Helge Ingstad ankom Norscrap West AS sitt anlegg på Hanøytangen den 8. februar 2021 for destruksjon og gjenvinning.
  • Selve destruksjonen er nå ferdigstilt. Det som nå gjenstår er av administrativ art.