IKT-julaften i Heimevernet med nye taktiske nettbrett

Det nye taktiske nettbrettet DT13 til kjøretøy som nå kommer til landstyrkene er nok et skritt på veien til et samvirkende, digitalisert forsvar.

IKTjulaften i Heimevernet5_4000x2250

For få dager siden ble kassene med nye taktiske nettbrett pakket ut i Opplandske Heimevernsdistrikt 05 (HV-05) på Terningmoen i Elverum. Gleden av å pakke dem ut fikk systemingeniør Victor Namork, system-tekniker Julian Austelid og lærling Oscar Skarheim. Det er også disse tre som skal jobbe med å rulle ut dette nye materiellet her i HV-05, sammen med sambandsansvarlig. 

IKTjulaften i Heimevernet9_2250x4000
Victor Namork (23). Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet

Victor (23) ble nylig utdannet fra Cyberingeniørskolen og har vært i Heimevernet siden sist sommer. 
-    Dette er jo nærmest julaften å få dette materiellet. Det er spennende å jobbe med utstyr som er i tiden og spesielt morsomt  når det digitale verktøyet snakker sammen. Vi ser masse muligheter, sier Victor Namork.

Digitalisering av landstyrkene gir økt operativ evne 

Gjennom investeringsprosjektet «digitalisering av landstyrkene» i Forsvarsmateriell mottar nå Heimevernet og Hæren hovedleveransen av taktiske nettbrett (klienter) DT13.  DT13 brukes blant annet til å navigere, kommunisere og å gi et felles situasjonsbilde. Større mengde data kan sendes. 

1200 taktiske klienter går til Heimevernet og Hæren. I tillegg til de taktiske nettbrettene består hovedleveransen også av MobiLite 6, utstyr til kommandoplassvogner og koblingslister. 

-    God situasjonsforståelse og evne til godt samarbeid mellom avdelinger er bærebjelker i militære operasjoner. Dette krever gode systemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling. Derfor er det helt avgjørende at Heimevernet er en del av Forsvarets materiellprosjekter, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet. 

Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet. Foto: Forsvaret
Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet. Foto: Forsvaret
Her får HV-05 på Terningmoen de første kassene med det nye materiellet. Julian (nærmest) Oscar og Victor pakker opp og ut.  Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet
Her får HV-05 på Terningmoen de første kassene med det nye materiellet. Julian (nærmest) Oscar og Victor pakker opp og ut. Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet
På parkeringsplassen på Terningsmoen monterer Victor og Julian det nye taktiske nettbrettet DT13 inn i en av de nye Amarok feltvognene til Heimevernet. Det er nesten bare å klikke å plass. Når nettbrettene kobles inn i det taktiske nettet vil brukeren av enheten kunne få situasjonsoppdateringer, ordrer og meldinger inn på skjermen sammen med mye annen nødvendig info.  Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet
På parkeringsplassen på Terningsmoen monterer Victor og Julian det nye taktiske nettbrettet DT13 inn i en av de nye Amarok feltvognene til Heimevernet. Det er nesten bare å klikke å plass. Når nettbrettene kobles inn i det taktiske nettet vil brukeren av enheten kunne få situasjonsoppdateringer, ordrer og meldinger inn på skjermen sammen med mye annen nødvendig info. Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet
Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet. Foto: Forsvaret
Her får HV-05 på Terningmoen de første kassene med det nye materiellet. Julian (nærmest) Oscar og Victor pakker opp og ut.  Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet
På parkeringsplassen på Terningsmoen monterer Victor og Julian det nye taktiske nettbrettet DT13 inn i en av de nye Amarok feltvognene til Heimevernet. Det er nesten bare å klikke å plass. Når nettbrettene kobles inn i det taktiske nettet vil brukeren av enheten kunne få situasjonsoppdateringer, ordrer og meldinger inn på skjermen sammen med mye annen nødvendig info.  Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet

Ettersom Hæren og Heimevernet sitter med samme materiell gjør det samhandling både enklere og bedre. DT13 er en del av den kampnære IKT som Forsvarsmateriell nå jobber systematisk med å utruste Forsvaret med. Det er program Mime som har ansvaret for den helhetlige innsatsen innen kampnær IKT.  

Det er en stor glede å overlevere de nye taktiske nettbrettene DT13 til landstyrkene.

-     Det er en stor glede å overlevere de nye taktiske nettbrettene DT13 til landstyrkene. Vi vet det er en etterlengtet fornyelse. Takket være svært godt samarbeid bidrar vi nå sten for sten til en helhetlig digitalisert systemtanke i Heimevernet og i Hæren. Prosjektet er også godt fornøyd med at leverandøren MilDef har lagt ned ekstra innsats for å få levert materiellet på tid, selv om covid-19 er utfordrende for oss alle, sier Morten Kristian Haugen som prosjektleder i Forsvarsmateriell. 

IKTjulaften i Heimevernet4_4000x2250
Fra venstre: kommando- og kontroll (K2IS)-ansvarlig i Heimevernet Tormod Skarheim og prosjektleder Morten Kristian Haugen fra Forsvarsmateriell. Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet

-    Det at HV prioriteres med nytt materiell slik som DT13, B-TKN og HV-TKN øker våre evner til å levere på forsvarssjefens tydelige prioriteringer for å samvirke med totalforsvaret. Like viktig som nytt materiell er kompetansen til våre tre unge IKT-eksperter, og kursing av personell i bruk av K2-applikasjonen, sier Tormod Skarheim, kommando- og kontroll (K2IS)-ansvarlig i Heimevernet. 

Mye nytt materiell til Heimevernet

Forsvarsmateriells investeringsportefølje er stor og stadig økende, både i antall prosjekter og i økonomisk omfang. Oftest hører vi om de strategiske prosjektene som kampfly, overvåkningsfly, ubåt, stridsvogn, samt IKT-prosjektene Mime - kampnær IKT og MAST.

IKTjulaften i Heimevernet3_2250x4000
Etter utpakking skal de taktiske nettbrettene lastes med operativsystem, K2IS applikasjoner, og klargjøres for bruk i strukturen og dette er det lærlingen Oscar som er ansvarlig for.  Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet

For Heimevernets del består porteføljen av så mye annet enn de store materiellsystemene. Heimevernet trenger materiell som bidrar til å opprettholde sin relevans og til å løse sine oppdrag.
-    Fornying og utvikling er et viktig fokusområde i Heimevernet, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.
Historisk har Heimevernet arvet mye materiell fra Hæren. Dette materiellet har vært av varierende kvalitet og ofte med en begrenset gjenværende levetid. Men de siste årene har dette endret seg.

 • Nye taktiske nettbrett DT13 til landstyrkene (kampnær IKT)
 • Nye og moderne Amarok feltvogner i 2019
 • Flere HK 416 personlige våpen, noe som ble påbegynt i 2020. De gamle AG-3 geværene blir da utfaset i sin helhet.
 • 12,7 mm mitraljøse til Heimevernets multikjøretøy ble levert i 2020.
 • Nanodroner av typen Black Hornet 3 som skal bidra til at Heimevernet til utprøving av nye operative konsepter, ble levert på slutten av 2020
 • Leveranser av den nye kommersielle VHF-radioen til områdestrukturen i Heimevernet i 2020 (kampnær IKT)
 • 7,62 mm maskingevær til innsatsstyrkene med leveranser i 2021.
 • Målmateriell til skytefelt.

Dette var både lærerikt og gøy!

Tilbake på Elverum er Victor og Julian i gang med den aller første testturen og ratter rundt på skytefeltet.
-    Dette var både lærerikt og gøy, sier Victor. 

Og man ser det kverner på høy hastighet inn i hodet hans om hvordan han skal jobbe videre med det nye materiellet i tiden fremover. Fordi digitaliseringen av landstyrkene i dette tilfellet og Forsvaret i stort handler absolutt om nytt materiell. Men det handler først og fremst om å få frem nye og bedre måter å jobbe på, takket være den teknologiske utviklingen. Å finne og utvikle disse måtene på blir viktig for hele forsvarssektoren fremover for å øke den operative evnen. 

Kampnær IKT

Prosjektet er en del av program Mime - kampnær IKT.  Forsvarssektoren investerer tungt i  kampnær IKT for å møte eksisterende og fremtidige behov for informasjonsutveksling og samhandling mellom  fly, fartøyer og soldater på bakken, og også med allierte styrker. Totalt er det snakk om flere milliarder kroner til investeringer for kampnær IKT de neste 10 årene.

Her tester Victor taktiske nettbrettet DT13 for første gang. Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet
En spennende dag på jobben for Victor og de to andre. Foto: Helene Thorkildsen/Heimevernet
Les mer om kampnær IKT her

Fakta om investeringsprosjektet Digitaliseringen av landstyrkene 

•    Forsvarsmateriell s investeringsprosjekt P8175 Digitalisering av landstyrkene står bak anskaffelsen
•    Prosjekt Digitalisering av landstyrkene jobber med å modernisere, og øke kapasiteten til det militært tilpassede IKT-materiellet for landstyrkene. 
•    Forsvarsmateriell inngikk en rammeavtale med MilDef AS i mai i 2020. I rammeavtalen inngår en kjøpsavtale og vedlikeholdsavtale på 7 år. 
•    Avtalene skaper god forutsigbarhet for både Forsvarsmateriell og leverandøren MilDef fremover. 
•    Forsvarsmateriell antok ved signering av rammeavtale at rammeavtalen hadde en totalverdi på ca. 350 millioner kroner. 
•    Denne leveransen er første avrop på rammeavtalen og har en verdi på nær 90 millioner kroner.)
•    DT13 er militær hyllevare. Trykk her for å lese mer om det generiske produktet.