Kystvaktens nyeste fartøy har ankommet Norge

Søndag ankom kystvaktfartøyet KV Jan Mayen Vard Langsten i Tomrefjord. Nå skal fartøyet utrustes, testes og ferdigstilles før det overleveres til Forsvarsmateriell i 2022.

I løpet av de neste årene skal Nordkapp-klassen erstattes med tre nye kystvaktfartøy. Siden 80-tallet har den robuste Nordkapp-klassen gjennomført operasjoner i nord og arktiske områder. Når Kystvakten nå får de tre nye fartøyene i Jan Mayen-klassen, er det disse som skal ta over ansvaret for å sikre norske interesser i nordområdene.

Kystvakt-Nordkapp-klassen-Forsvaret
Skal erstatte Nordkapp-klassen

Skipene i Nordkapp-klassen er blitt et kjent syn langs kysten. 

Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell og Vard Langsten ble signert 25. juni 2018.  Etter en omfattende design og engineeringsperiode i Norge på nesten to år, med tilhørende modelltester, analyser og simuleringer, startet skrogproduksjonen i april 2020. 

I løpet av det neste året skal KV Jan Mayen gå fra å være et skrog, til å bli et fullverdig kystvaktfartøy. Før fartøyet blir operativt, må det utrustes og få installert nødvendige utstyret for operasjonene de skal delta i. Jan Mayen-klassen skal blant annet være rustet til å utføre slep, og ha oljevernutstyr til å samle opp olje på sjøen.

Prosjektleder og kommandørkaptein Odd Magne Nilsen fra Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.
Prosjektleder og kommandørkaptein Odd Magne Nilsen fra Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.
Prosjektleder og kommandørkaptein Odd Magne Nilsen fra Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter og prosjektleder Roar Gjerde fra Vard Langsten.
Prosjektleder og kommandørkaptein Odd Magne Nilsen fra Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter og prosjektleder Roar Gjerde fra Vard Langsten.
Prosjektleder Roar Gjerde fra Vard Langsten
Prosjektleder Roar Gjerde fra Vard Langsten
Prosjektleder og kommandørkaptein Odd Magne Nilsen fra Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.
Prosjektleder og kommandørkaptein Odd Magne Nilsen fra Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter og prosjektleder Roar Gjerde fra Vard Langsten.
Prosjektleder Roar Gjerde fra Vard Langsten

Nå venter en intensiv periode med utrustning, testing og ferdigstilling før fartøyene som har fått navnene KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen overleveres fra Vard til Forsvarsmateriell i 2022, 2023 og 2024.

"Vi er svært fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Vard Langsten og ser nå frem til den nye fasen fra utrustning frem til levering", sier prosjektleder Odd Magne Nilsen fra Forsvarsmateriell.

Les mer om Prosjekt nye kystvaktfartøy her

Kystvaktens nyeste fartøy har ankommet Norge5_4000x2250
Første skrog på plass i Tomrefjord

Etter at skrogene er ferdig vil de fortløpende bli slept til Vard Langsten i Tomrefjord for utrustning, testing og ferdigstilling.

Fakta

  • Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell (FMA) og Vard Langsten ble signert 25. juni 2018. Fartøyene skal løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Det stilles strenge krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikopter-tilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons- og kontrollkapasitet.
  • Innen 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av Jan Mayen-klassen.  Anskaffelsen av de tre nye kystvaktfartøyene «KV Jan Mayen», «KV Bjørnøya» og «KV Hopen» er en av de største forsvarsanskaffelsene gjort i maritim sektor i Norge, noensinne.
  • Fartøyene skal kunne samvirke med, og støtte sivile enheter og militære avdelinger.
  • Skrogene produseres ved Vards skrogverft i Romania. Slepet av det første fartøyet i Jan Mayen-klassen til Norge, startet fredag 6.august 2021 og ankom Vard sitt verft i Tomrefjord nøyaktig én måned etter avreise.
  • Etter at skrogene er ferdig vil de fortløpende bli slept til Vard Langsten i Tomrefjord for utrustning, testing og ferdigstilling. Fartøyene planlegges overlevert til Forsvarsmateriell i 2022, 2023 og 2024. Fartøyene har fått navnene «KV Jan Mayen», «KV Bjørnøya» og «KV Hopen ».